Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קאפוסט: ציון הרה"ק רבי יהודה לייב

לאחר מאמצים רבים לאיתור המקם, ולאחר עיכובים רבים מצד השלטונות, הועמדה מצבה על ציון הרה"ק רבי יהודה לייב, אדמו"ר מקאפוסט, בן הרה"ק בעל "צמח צדק" מחב"ד.

בעיירה קאפוסט (ברוסית ובבלרוסית: קופיס) שבבלרוסיה, העמידה האגודה מצבה על מקום ציונו המדויק של הרה"ק אדמו"ר רבי יהודה לייב שניאורסון מקאפוסט, בן הרה"ק בעל צמח צדק מחב"ד, במקום זה נטמן גם בנו וממשיך דרכו, הרה"ק רבי שלמה זלמן מקפוסט.

 

הקמת המצבה התאפשרה, לאחר עיכובים רבים מצד שלטונות המקום ולאחר מאמצים רבים לאיתור מקום הציון המדויק, אודות לתרומות שהתקבלו מחסידי חב"ד.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע