Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קאסוב: גידור בית החיים והקמת אהלים

בבית החיים בקאסוב בנתה האגודה גדר סביב בית הקברות שיפצה את האהלים הקיימים והקימה אוהל על קברו של הרה"ק רבי ברוך מקוסוב‚ מחבר הספר "עמוד העבודה"

בבית החיים בקאסוב, שם טמונים בעל "אהבת שלום", בעל "תורת חיים" ובעל "עמוד העבודה" בנתה האגודה גדר סביב בית הקברות, שיפצה את שער בית הקברות, שיפצה את האהלים הקיימים והקימה אוהל על קברו של הרה"ק רבי ברוך מקוסוב, מחבר הספר "עמוד העבודה"

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע