Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קאלניבלאט: ציון הרה"ק רבי שמואל פולנסקי

לכבוד היהארצייט הקרב ובא הקימה האגודה מצבה המציינת את מקום קברו של רבי שמואל פולנסקי בן רבי מרדכי געליש זיע"א, ונוות ביתו מרת רחל שיינדל שרה בת רבי פנחס שפירא מקוריץ זיע"א.

קאלניבלאט, עיר הסמוכה לטרוביץ, העיר עצמה לא גדולה במיוחד ויחסית לערים אחרות באוקראינה היא אפילו נחשבת לקטנה, אך נראה כי העיר בכל זאת שקקה חיים יהודיים בין השנים ה′תקנ"ג – ה′תקע"ב, השנים בהן כיהן בה הרה"ק רבי שמואל פולנסקי כרב ואב"ד ובמידה מסויימת אף כאדמו"ר.

מצבה של בית הקברות בעיר אינו נראה מן הגרועים באירופה אך רוב המצבות נעלמו כלא היו, לרוע המזל לא ידוע מיקומו המדוייק של ציון רבנו הרה"ק רבי שמואל פולנסקי זיע"א, אך על פי עדויות שונות מצאו פעילי האגודה את המקום המשוער שם בנו מצבת אבן לאות כי זהו בית קברות יהודי עתיק וכי השטח שייך ליהודים אשר קנו אותו כחוק וכדין בדמים מלאים תרתי משמע.

מיהו רבי שמואל פולנסקי זיע"א:
רבי שמואל פולנסקי מקלניבלט, נולד לאביו רבי מרדכי געליש בן רבי משה מחכמי הקלויז בברוד.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת רחל שיינדל שרה בת רבי פנחס שפירא מקוריץ.

חייו:
לא הרבה ידוע על רבנו או על אורחות חייו, אך זאת ידענו כי רבנו היה מחסידי הבעל שם טוב. ככל הנראה קרבו חותנו רבי פנחס מקוריץ לדרך החסידות.
הבעש"ט אהב את רבנו והעריכו ביותר ופעם אחת אף התבטא עליו ואמר: "דמו יקר מאד, שהוא משומר עוד מששת ימי בראשית".

רבנותו:
רבנו שמש כרב ואב"ד במספר ערים ועיירות גאליציה, בשנת ה′תק"ן לאחר שנפטר חמיו רבי פנחס מקוריץ החלו החסידים להתלקט סביב רבנו וללא הכתרה רשמית הפך רבנו לממשיך דרכו של חמיו הקדוש.
בתחילה היה רבנו אדמו"ר בזאווינרודקא למשך שלשה שנים, בט"ו בשבט ה′תקנ"ג עבר רבנו לכהן כרב ואב"דבקלניבלט.

לביוגרפיה המלאה – לחץ כאן!

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע