Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קאלין, אוקראינה: הושלמו עבודות גידור בית הקברות

במהלך חודשי הקיץ נערכו עבודות להצלת בית הקברות בעיירה קאלין שבאוקראינה

קאלין עיירה בה התגוררו אלפי יהודים עד לעת בה עלה הכורת על יהדות אירופה בשנות הזעם, מה שהביא לסיומה של היסוריה רבת שנים של קהילה יהודית מפוארת, עדות לחיי הקהילה היהודית נשארה בבית הקברות הסמוך לעיירה.

לפני כשנה פנו יוצאי העיירה לאגודת אהלי צדיקים בפנייה נרגשת להצלת בית הקברות שעמד חרב ושמם וכוסה בצמחייה עבותה שלא הישארה זכר לעובדת קיומו של בית קברות יהודי במקום.

יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א שהגיע למקום לא מצא זכר לבית הקברות, צוות פועלים מיומן שהביא למקום בו שכן בית הקברות החל לחשוף את פני המקום ואכן עם תחילת העבודה נראו במקום שברי מצבות עתיקות.

לאחר שהתברר מיקום בית הקברות פנתה האגודה בבקשה רשמית לעיריה המקומית לקבלת רשיון לגידור בית הקברות, ראש העיר הגיע למקום ועמד על חשיבות העניין ואכן הרשיון המיוחל התקבל.

במהלך חודשי הקיץ לאחר גיוס של התקציב הנדרש לעבודות זכתה האגודה לברך על המוגמר עם השלמת עבודות חישוף, ניקוי, גידור וסימון בית הקברות היהודי.

בית הקברות גודר מחדש בגדר ברזל דבר שמייקר את העלויות אך מבטיח את קיומו ועמידותו לטווח ארוך.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע