Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ציוני הצדיקים באוקראינה בסכנה

כל השנה אנחנו מבקשים מהם – עכשיו הם מבקשים מאתנו – בעקבות הקורונה

מפעל החיים של הרב ישראל מאיר גבאי נמצא בסכנה. מזה 40 שנה שהרב גבאי בונה ומשקם כל את כל קברי הצדיקים באוקראינה, וכל זה עלול להיהרס.

בתקופה האחרונה, בעקבות הקורונה, כמעט ואין רגל יהודית הדורכת בקברי הצדיקים ובבתי הקברות היהודיים ברחבי אוקראינה. האנטישמיות המתפרצת בכל רחבי העולם, לצד הבטלה והשעמום של החוליגנים המקומיים, מביאים לידי כך שכנופיות מקומיות פורקות את תסכולן על קברי הצדיקים ומנסות להשתלט על אתרי הקודש! החרפה עצומה! הביזיון מחפיר! מיד עם התפרצות הקורונה זיהה הרב גבאי את הסכנה ושכר תגבור מיוחד של שמירה למספר בתי קברות יהודיים וקברי צדיקים – הכוללת: שכירת שומרים מקצועיים הפעלת קשרים הצבת כלבי שמירה ככל שחולף הזמן והמשבר נמשך, יותר ויותר קברי צדיקים ובתי קברות נתונים לבזיון המחפיר בידי הכנופיות המקומיות שמנסים לחללם ולבזותם. כרגע, מתוך אלפי נקודות ברחבי העולם בהן הרב גבאי טיפל במהלך 40 שנות מפעל חייו – כ-58 בתי קברות ומאות קברי צדיקים באוקראינה זקוקים להצבת שמירה מיוחדת העולה הון רב! חלק גדול מן המקומות לא התמודדו עד כה עם בעיית התנכלות מצד הגויים המקומיים, וכעת יש צורך בבניית תשתית שמירה חדשה שלא הייתה קיימת כלל עד כה! ובכדי שפעולות אלו יצליחו, יש צורך בתשלומים נוספים במקומות הנכונים, וד"ל! צו השעה! עם ישראל נרתם במלוא העוז להגן על קברי הצדיקים וזוכים למסור קוויטל אישי לבעל שם טוב הקדוש בערב יום ההילולא

לשליחת קוויטל 02-582-90-10
https://metchy.com/ohaly_zadikim/1

 

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע