Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

ציוני הצדיקים באוקראינה בסכנה

ציוני הצדיקים באוקראינה בסכנה

כל השנה אנחנו מבקשים מהם - עכשיו הם מבקשים מאתנו - בעקבות הקורונה

מפעל החיים של הרב ישראל מאיר גבאי נמצא בסכנה. מזה 40 שנה שהרב גבאי בונה ומשקם כל את כל קברי הצדיקים באוקראינה, וכל זה עלול להיהרס.

בתקופה האחרונה, בעקבות הקורונה, כמעט ואין רגל יהודית הדורכת בקברי הצדיקים ובבתי הקברות היהודיים ברחבי אוקראינה. האנטישמיות המתפרצת בכל רחבי העולם, לצד הבטלה והשעמום של החוליגנים המקומיים, מביאים לידי כך שכנופיות מקומיות פורקות את תסכולן על קברי הצדיקים ומנסות להשתלט על אתרי הקודש! החרפה עצומה! הביזיון מחפיר! מיד עם התפרצות הקורונה זיהה הרב גבאי את הסכנה ושכר תגבור מיוחד של שמירה למספר בתי קברות יהודיים וקברי צדיקים – הכוללת: שכירת שומרים מקצועיים הפעלת קשרים הצבת כלבי שמירה ככל שחולף הזמן והמשבר נמשך, יותר ויותר קברי צדיקים ובתי קברות נתונים לבזיון המחפיר בידי הכנופיות המקומיות שמנסים לחללם ולבזותם. כרגע, מתוך אלפי נקודות ברחבי העולם בהן הרב גבאי טיפל במהלך 40 שנות מפעל חייו – כ-58 בתי קברות ומאות קברי צדיקים באוקראינה זקוקים להצבת שמירה מיוחדת העולה הון רב! חלק גדול מן המקומות לא התמודדו עד כה עם בעיית התנכלות מצד הגויים המקומיים, וכעת יש צורך בבניית תשתית שמירה חדשה שלא הייתה קיימת כלל עד כה! ובכדי שפעולות אלו יצליחו, יש צורך בתשלומים נוספים במקומות הנכונים, וד"ל! צו השעה! עם ישראל נרתם במלוא העוז להגן על קברי הצדיקים וזוכים למסור קוויטל אישי לבעל שם טוב הקדוש בערב יום ההילולא

לשליחת קוויטל 02-582-90-10
https://metchy.com/ohaly_zadikim/1

 

 

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: