Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פרידניסטרובה, מולדובה: הוקם אוהל חדש מעל ציון קדשו של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ממעזיבוז זי"ע בעיר קאמינקא

בשורה טובה ומשמחת לאלפי חסידי בית רוז'ין-אפטא, עם הגעת הידיעה על השלמת השיפוץ המקיף שנעשה במתחם ציון קדשו של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ממעזיבוז זי"ע, הטמון בעיירה קאמינקא שבמחוז פרידניסטרובה במדינת מולודבה, לאחר שהמקום התיישן מאד ונוצר צורך דחוף לשפץ את האוהל ולחזקו ביציקת בטון וכן בהתקנת גג שיגן מפני המטר והשמש.

הרה"ק ממעזיבוז נולד בשנת תקצ"ב לאביו הרה"ק רבי משולם זוסיא העשיל זי"ע האדמו"ר השלישי לבית אפטא-ז'ינקוב [בן הרה"ק רבי יצחק מאיר מז'ינקוב זי"ע, בן הרה"ק ה'אוהב ישראל' זי"ע מאפטא], ולאמו מרת סימה בת רבי ישראל זצ"ל חתן הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן זי"ע. לאחר נישואיו בו' באדר תר"ט, עם הרבנית מרת לאה רחל ע"ה בתו של הרה"ק רבי שלום יוסף מרוז'ין זי"ע – בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, התגורר בעיר סאדיגורה בסמיכות לחותנו הקדוש עד לפטירתו בי"א באלול תרי"א. 

לאחר פטירת חותנו החל לנהוג באדמו"רות בז'ינקוב עיר אבותיו. לאחר פטירת אביו בג' באלול תרכ"ד, מונה למלא את מקומו בעיר מעזיבוז שבאוקראינה. בחול המועד סוכות תרמ"א, הסתלק רבי אברהם יהושע העשיל בעיר קאמינקא השוכנת במחוז פרידניסטרובה במולדובה ושם מנוחתו כבוד. בנו, הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף ממעזיבוז זי"ע מילא את מקומו באדמו"רות.

יצוין כי ישנם לפחות שלש ערים הנושאות את השם 'קאמינקא' ויש להבחין בחילוק המשמעותי ביניהם שלא לבוא לידי טעות. באוקראינה יש 2 ערים הנקראות 'קאמינקא', אחת בה טמון הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע, והשנייה בה טמונים שבעה מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע [בימים אלו מתבצע שיפוץ מקיף במקום ע"י אגודת 'אהלי צדיקים']. ואילו העיר קאמינקא בה טמון הרה"ק ממעזיבוז נמצאת במקום אחר לגמרי ומרוחק מאד משם, במדינת מולודבה במחוז הנקרא 'פרידניסטרובה'.

בעקבות המלחמה העזה הניטשת באוקראינה בשנה האחרונה, התמקד יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א בטיפול מקצועי ומסור בקברי הצדיקים במדינת מולדובה, שם הוא מבקר לאחרונה פעמים תכופות בנסיעותיו מחוץ לאוקראינה. בין המקומות ששופצו לאחרונה על ידי האגודה: רשקוב, באר, קאמינקא.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע