Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פריבוז'ני, אוקראינה: רבי יצחק יואל רבינוביץ מקונטיקוזיבא

גילוי מקום קבורת רבי יצחק יואל רבינוביץ | הקמת מציבה על מקום קברו | הצלת בית הקברות

פריבוז′ני (קונטיקוזיבא):
במרחק 78 מייל מאודסה, סמוך לעיר ווזנסנסק שוכן כפר קטן בשם "פריבוז′ני".
לפני מלחמת העולם הראשונה (1900) הכפר פריבוז′ני, שנקרא אז קנטקוזנקא (Kantakuzenka), השתייך למחוז אנאנייב (Ananyev) חבל חרסון (Kherson) שבשליטת האימפריה הרוסית.
בין שתי מלחמות העולם, נקרא הכפר בשם קאנטאקוזובקא (Kantakuzovka) והוא השתייך למחוז אודסה (Odessa) שהייתה אז ברפובליקה הסוציאליסטית האוקראינית (Ukraine SSR) שהיתה חלק מברית המועצות (Soviet Union).
לאחר מלחמת העולם השנייה קבל הכפר את השם פריבוז′ני (Prybuzhany) אותה הוא נושא עד עצם יום הזה. לנו היהודים מוכר הכפר בשמו קונטיקוזיבא או קונטיקוזבא.
בשנת 1897 חיו בכפר פריבוז′ני 912 יהודים, וגם בשנים שלאחר מכן התקיימו בכפר חיים יהודיים תוססים.

רבי יצחק יואל רבינוביץ:
רבי יצחק יואל מקונטיקוזיבא, נולד ט"ז שבט ה′ת"ר, לאביו רבי
גדליה אהרן מליניץ ב"ר יצחק יואל מליניץ ב"ר גדליה מליניץ. ולאמו בת רבי שמואל אברהם אבא מסלאוויטא ב"ר משה מסלאוויטא ב"ר פנחס מקוריץ מצאצאי רבי נתן שפירא בעל המגלה עמוקות.

בשנת ה′תרכ"ט הוכנס רבנו לבית האסורים על ידי השלטון הרוסי, לאחר מכן הוגלה על ידי הרשויות לכמה וכמה ערים. בשנת התרל"א הורשה רבנו לשבת על כס הרבנות בייקטרינוסלב תחת פיקוח המשטרה.
בשנת ה′תרל"ד שוחרר רבנו סופית, הפעם יכול היה ללכת לכל מקום אשר ליבו חפץ, סוף סוף יכל לעבוד את השם ולא תחת עיניהם הפקוחות של צורריו אשר עזבוהו לנפשו ורבנו עבר לכהן כרב בכפר קונטיקוזיבא (כהיום פריבוז′ני prybuzhany) הסמוכה לווזנסנסק (Voznesensk) אשר במחוז מיקולייב שם נשאר על נחלתו ומנוחתו עד ליום פטירתו.

הקמת המציבה והצלת בית הקברות:
לאחרונה, ולאחר מאמצים מרובים הצליחה האגודה לאתר ולהקים מציבה על קברו של הרה"ק רבי יצחק יואל רבינוביץ מקונטיקוזיבא. הקמת המציבה הייתה כרוכה בקשיים מרובים, וזמן רב חלף בטרם קיבלה האגודה את המסמכים הנדרשים.
לאחר שנים שקברו היה מונח בביזיון וכמעט ונעלם, ניצל קברו וכבודו, על המציבה מצוין גם כי כל השטח סביב אף הוא בית קברות יהודי ובאגודה מקווים כי מעתה יעלו מבקרים לציון הרה"ק רבי יצחק יואל זיע"א ובכך ישמר בית הקברות כולו מבזיון וחילול.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע