Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פנים חדשות במעזיבוז אחרי תקופה ארוכה מאז פרוץ המלחמה

פנים חדשות במעזיבוז: אחרי תקופה ארוכה מאז פרוץ המלחמה הגיעו המוני חסידים ואנשי מעשה להתפלל ולהתעלות סמוך ונראה לציון הבעש"ט הקדוש זי"ע לקראת ראש השנה תשפ"ג

פנים חדשות במעזיבוז: אחרי תקופה ארוכה מאז פרוץ המלחמה הגיעו המוני חסידים ואנשי מעשה להתפלל ולהתעלות סמוך ונראה לציון הבעש"ט הקדוש זי"ע לקראת ראש השנה תשפ"ג.

התוועדות עם הרב שאול הורביץ שליט''א שליח חב''ד בויניצא בבית הכנסת במעזיבוז לפני אמירת הסליחות מוצ''ש כי תבוא תשפ''ב
התוועדות עם הרב שאול הורביץ שליט"א שליח חב"ד בויניצא בבית הכנסת במעזיבוז לפני אמירת הסליחות מוצ"ש כי תבוא תשפ"ב

דרכי מעזיבוז הומות חסידים נלהבים שהגיעו בימים האחרונים לאוקראינה לקראת הקיבוץ הגדול והמרכזי של אלפי חסידי ברסלב בציון המצוינת של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע באומן, לקראת ראש השנה תשפ"ג.
התרגשות מיוחדת ניכרת הפעם בקרב המוני הבאים למעזיבוז, כאשר לראשונה מאז פרוץ המלחמה בחודש אדר-א', מתהלכים ברחובות קריית הבעל שם טוב, מאות יהודים שהגיעו מכל קצווי תבל להתפלל ולהשתטח על ציוני הצדיקים במעזיבוז, בדרכם לאומן.
צוות 'אהלי צדיקים' מקבל את פני ההמונים בסבר פנים יפות ומקדם בברכה את פני האורחים הרבים המגיעים למעזיבוז.

תפילת שחרית המונית יום רביעי כ''ה אלול תשפ''ב בבית הכנסת בהיכל הבעש''ט במעזיבוז (1)
תפילת שחרית המונית יום רביעי כ"ה אלול תשפ"ב בבית הכנסת בהיכל הבעש"ט במעזיבוז

מעמד נרגש התקיים במוצאי שבת סליחות, כאשר הרב שאול הורביץ שליט"א רבה של ויניצא הגיע עם בני קהילתו לומר את הסליחות הראשונות בבית הכנסת העתיק של הבעש"ט במעזיבוז. הרב הורביץ השמיע לפניהם דברי התעוררות לקראת ימי הרחמים והסליחות, ולאחר-מכן נאמרו הסליחות בדביקות ובכוונה.

צי אוטובוסים חונה ברחבת קריית הבעל שם טוב לראשונה מאז פרוץ המלחמה באוקראינה
צי אוטובוסים חונה ברחבת קריית הבעל שם טוב לראשונה מאז פרוץ המלחמה באוקראינה
הרב משה ראובן אסמן שליט"א רבה הראשי של אוקראינה בתפילת מנחה בחדר האוכל במעזיבוז
הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א והרב מרדכי פראנק שליט"א בהדלקת נר התמיד על ציון הבעש"ט הקדוש, עש"ק כי תבוא תשפ"ב
אמירת סליחות ראשונות בבית הכנסת העתיק של הבעש"ט הקדוש במעזיבוז

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע