Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פולין, טיצ'ין: נקיון בית הקברות.

החיים היהודיים בטיצ'ין | נקיון כללי של בית הקברות | גילוי מקום קבורת אביו ואחיו של בעל המראה יחזקאל | נוסח מעניין על גבי מצבה.

נקיון כללי של בית הקברות:
מצבם של רוב בתי הקברות באירופה הוא בכי רע, חלקם נהרסו במלחמה, חלקם נהרסים עד היום על ידי אנטישמיים, יזמי נדל"ן או סתם שכנים החומדים לעצמם את השטח, אך הדבר שהכי פוגע בקברי אבותינו היא הטבע, בתי קברות שלא מטופלים כהלכה מצואים במצב מזעזע, מצבות נופלות על פניהם, זזות ממקומם חלקם אף מתפוררות, עצים הגדלים פרא וזבל אשר נאסף במקום משך עשרות שנים מביאים את בתי הקברות למצב בו הם נמצאים.

זה מזעזע לחשוב שתחת ערימות הזבל והשיחים קבורים זקיננו וסבתותינו, נכדים לא יכולים לעלות ולגשת לקברי אבותיהם או אפילו למצוא את המציבה במקומה המדוייק.
והפעם טעצ′ין, עיירה קטנה בפולין אשר בית הקברות היהודי שבה תאם בדיוק לתיאור הנכתב, האגודה הביאה פועלים למקום על מנת לפנות את ערימות הזבל, העצים והשיחים, לאחר מכן דאגה האגודה לנקיון המצבות ולצביעתם מחדש במקרה הצורך. מדובר בשעות של עבודה פיזית אשר עולה הון עתק, העבודה עדיין רבה, אך נעצרה מחוסר מזומנים, דמים חדא משמע אנו שופכים ככל יכולתינו, אך הדמים במשמעותם השניה אין בידינו.
אנו מקווים כי בזמן הקרוב נשיג את הסכום הדרוש לסיום הצלת בית הקברות זה ונוכל להמשיך הלאה לבתי קברות חדשים ולגילויים חדשים.

גילוי מקום קבורת אביו ואחיו של בעל המראה יחזקאל:
לפני כשנתיים פורסם בעיתון המודיע כי אחד מבני המשפחה גילה את קברו של רבי יוסף פאנעט, אבי ה′מראה יחזקאל′. אולם אין זה נכון, שכן הקבר שהוא גילה הוא קברו של רבי משה פאנעט, בנו של רבי יוסף ואחיו של ה′מראה יחזקאל′.
כעת, במהלך ניקוי בית הקברות, נתגלה גם קברו של אביהם, רבי יוסף פאנעט. המצבה הכבדה שנקבעה על ציונו מוטלת כעת על האדמה, ויש צורך במכשור מיוחד על מנת להרימה בלא לפגוע בה, והדבר מתעכב מחוסר תקציב.

מעניין לקרוא את הנוסח שנכתב על גבי מצבתו של רבי משה פאנעט:

פ          זה        נ
האיש משה בן רבי יוסף פאנעט
עלה למרום ביום ד′ לחודש טבת
שנת התרו לפק
מי פה נרדם? אם העוברים ישאלו
שבילי הר נבו ברעיונם יעלו
הן שמו כשם לא ידע איש קבורתו
פאר כבודו הוא פאר מעלתו
את אלוקים אהב בכל נפשו ומאודו
נתן לדל מלחמו אחריו ירד כבודו
על פרידתו כל תדמע עין
טוב צפון לו בן יוסף פורת עלי עין
תנצבה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע