Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פאר ויופי באוהל החדש על ציון קדשו של הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע מפולנאה

מלאכת השיפוץ הושלמה בשנה האחרונה על ידי אגודת 'אהלי צדיקים' המפעילה גם הכנסת אורחים מול שער הכניסה לבית החיים | חלקו העליון של האוהל החדש מעוטר בתבנית בית מדרשו העתיק של ה'תולדות' הק' בשאריגראד

כותב: יוסף מאיר האס

במלאות 240 שנה להסתלקותו – כ"ד תשרי תקמ"ב-תשפ"ב:

240 שנים לאחר הסתלקותו של גדול תלמידי אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש זי"ע, ובתום תקופה ארוכה של שיפוץ וחידוש האוהל הישן שעמד מעל קברי הצדיקים בבית החיים בפולנאה, בו טמונים הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע והרה"ק רבי יהודה לייב המוכיח מפולנאה זי"ע, הגיעה המלאכה לסיומה בשעה טובה ומוצלחת, וניתן לברך על המוגמר בכלילת יופי לשם לתפארת ולתהילה.

האוהל הישן הוקם לפני שנים רבות על ידי יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, אך מאז חלפו שנים והאוהל הקטנטן היה צר מהכיל קבוצות גדולות של מתפללים שהגיעו למקום קדוש זה לשפוך שיח ותחנונים, כאשר בנוסף לצפיפות הרבה נוצר צורך דחוף לשפץ את האוהל מחדש בעקבות נזקים שונים שפגעו בו בחורף ובקיץ.

בתקופה האחרונה הביעו נדיבי עם דגולים החפצים בעילום שמם, את רצונם הטוב לשפץ מחדש את האוהל על ציון קדשו של הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע, כאשר אגודת 'אהלי צדיקים' נרתמה למלאכת הקודש בזריזות אופיינית, עם הקמת אוהל חדש רחב ידיים שיקלוט עשרות מתפללים, שיפוץ כללי של המצבות וצביעתן מחדש בכלילת יופי וחידוש פני מתחם בית החיים כולו.
הרחבת האוהל נעשתה בליווי רבנים חשובים שהביעו חוות דעתם ההלכתית להקים רצפה כפולה בתחתית האוהל המורחב על פני הסביבה, כדי למנוע בעיות של דריכה על גבי קברים שייתכן ונמצאים מתחת לפני האדמה בסביבות האוהל. בנוסף לכך, הורמו מתחת לפני האדמה כמה מצבות של גדולים וצדיקים שהיו טמונים סמוך לאוהל, ועתה במהלך השיפוצים התגלו לראשונה, גם הם שופצו ונצבעו מחדש בכבוד הראוי להם.


תוך כדי המלאכה המקיפה בפולנאה, נצנץ בראשו של הרב ישראל מאיר גבאי רעיון נפלא לתת זכר ושארית במקום קדוש זה, לבית הכנסת העתיק של ה'תולדות' הק' שעודנו עומד על תילו בעיר שאריגראד, שם כיהן ה'תולדות' הק' ברבנות בימי חורפו. המבנה המיושן שגילו מוערך בכחמש מאות שנה, עומד כיום במרכז שאריגראד והוא נראה כמו מבצר ענק שחומתו הגבוהה מעוטרת בכלילת יופי. על פי התכנית המקורית, הועתקו העיטורים ושרטוטי החומה משאריגראד לאוהל החדש בפולנאה, לפאר ולרומם בית ד' וכבוד הצדיקים נוחי עדן.

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים': "לפני שני עשורים זכיתי למצוא את המצבה האמיתית של הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע, לאחר מחקר מקיף ויסודי ברחבי בית החיים העתיק, ואז הקמנו את האוהל הישן מעל המצבות הקדומות שהתגלו באורח מפתיע. פי מלא תהילה להשי"ת שזיכה אותנו להניף עתה ידינו בשנית, להקים מחדש את האוהל הרחב והמשופץ, שיש בו חשמל ותאורה גם בשעות הלילה, אמצעי חימום בקור החורפי, ספסלי ישיבה וארונות ספרים וסידורים.
"אני מודה בזאת לנגיד החשוב החפץ בעילום שמו הטוב, שעמד לימיננו במלאכת הקודש והוזיל מהונו לזכותם של הצדיקים הקדושים אשר מנוחתם בתוככי האוהל החדש, ולרווחת הציבור הקדוש שיבוא מעתה ואילך להשתטח על ציון המצוינת בפולנאה, להתפלל באוהל החדש מתוך הרחבת הדעת והשראה מרוממת".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע