Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עליה המונית לציון פועל הישועות בווילעדניק | אוקראינה

לקראת שבת קודש פרשת שמות, כ"א בטבת, יום ההילולא של הרה"ק רבי ישראל דוב מווילעדניק בעל "שארית ישראל", הטמון בעירו ווילעדניק, נערכת אגודת "אהלי צדיקים" לאירוח המוני העולים על הציון הקדוש המסוגל לישועה, כפי שידועה הבטחתו כי "כל מי שיגע ב'קלאמקע' – ידית הדלת שלי, מובטחת לו ישועה".

האגודה מתחזקת את האוהל ושירותי "הכנסת אורחים" בסמוך לו בכל ימות השנה, וכעת מתגברת במיוחד    בהוספת חדרי שירותים, שתיה חמה, "סעודת הילולא" וארוחות חמות לעולים למקום לפני ואחרי שבת קודש.

כמו כן הקימה האגודה במיוחד חדרי הכנסת אורחים, ואף השקיעה במקוה טהרה זמני ומהודר לקבוצה של כמאה איש אשר תשבות, לראשונה, בעיירה בשבת ההילולא.

מאות רבות של עולים נוספים, ישבתו במעזיבוז וייהנו מהכנסת האורחים המפוארת במקום. 

האגודה מקימה בעיר ווילעדניק בית "הכנסת אורחים" ענק אשר יכלול עשרות חדרי לינה מפוארים ואש"ל מלא, הבניה מתקדמת בצעדי ענק ובאגודה מבטיחים כי בקרוב אי"ה יזכו לברך על המוגמר לטובת המוני העולים.

בשנה האחרונה, ניזוק האוהל הקדוש בווילעדניק קשות משריפה שפרצה במקום, האגודה השקיעה כספים ודמים מרובי בתיקון הנזקים, וכבר ניתן לסכם כי רוב הנזקים תוקנו כבר. האגודה אף הציבה מתקן חדש ובטיחותי לנרות, מחוץ לאוהל הקדוש.

במעזיבוז, נערכים גם לאירוח המוני העולים לציון הרה"ק בעל ה"תניא" בהאדיטש, אשר יום ההילולא חל ביום שלישי, כ"ד בטבת, ומנצלים אף הם את ההזדמנות לשהות במעזיבוז ביום השבת, סמוך ונראה לציון מחולל דרך החסידות.

האגודה קוראת לציבור להרים נדבתם קודש לכבוד בעל ההילולא ולטובת החזקת הכנסת אורחים והאוהל הקדוש בווילעדניק, לתרומות ניתן לפנות למשרדי האגודה. בטל: 02-5829010 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע