Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עדכון: מגעים בענין קרימנטשוק

לאחר הפרסום, ובעקבות מגעים שהתנהלו לפני ואחרי הפרסום, בעזרתו של הרב שלמה סלומון, השליח בקרימנטשוק, ביקש ראש עיריית קרמינטשוק להפגש עם הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אהלי צדיקים, על מנת לנסות לפתור את בעיית בית הקברות.

כזכור, דיווחנו כאן על הסכנה האורבת לבית הקברות העתיק בקרימנטשוק, עליו הוקם מחנה צבאי וכעת נמכר ליזמים פרטיים.


 


לאחר הפרסום, ובעקבות מגעים שהתנהלו לפני ואחרי הפרסום, בעזרתו של הרב שלמה סלומון, השליח בקרימנטשוק, ביקש ראש עיריית קרמינטשוק להפגש עם הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אהלי צדיקים, על מנת לנסות לפתור את בעיית בית הקברות.


אנו תקווה כי מגעים אלה אכן יביאו לסיום טוב את הפרשה וישמרו על כבוד מתי ישראל.


 


כפי שדיווחנו, בפרבר של קרימנטשוק, הנקרא קראקא, קיים בית קברות נוסף שהשכנים הפכוהו לשדה מרעה ואף לגביו מתנהלים מגעים לגדרו ולהצילו ככל האפשר

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע