Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סקאהל, אוקראינה – רבי שלמה לוצקר

העיר סקאהל | חיים יהודיים בסקאהל | מצב בית הקברות | רבי שלמה לוצקר | נסיונות הצלה

סקאהל:
העיר סקאהל שבמחוז לבוב – אוקראינה, שוכנת על גדות נהר הבוג המערבי סמוך לגבול הפולני.

סקאהל הוזכרה לראשונה בכתובים בשנת 1377, ובשנת 1424 קיבלה את ′זכויות מגדבורג′ (זכויות ממשל עצמי על פי הדגם שנקבע בעיר מגדבורג ואומץ בערים רבות באירופה). בשנת 1519 נשרפה העיר ב′קרב סקאהל′ בידי הטטרים, ובשנים שלאחר מכן סבלה מפשיטות קוזקים. עם חלוקת פולין ותחת שלטון הקיסרות האוסטרו-הונגרית, הפכה לעיירת נופש לאצילים פולנים וארמונות פאר נבנו לאורך רחובה הראשי, שקיבל את השם "דרך האצילים" (וכיום קרוי על שם הרוצח בוגדן חמלניצקי ימ"ש, האחראי לפרעות ת"ח ות"ט). מסילת רכבת נסללה בעיר ב-1855, דבר שהביא לפיתוחה באופן משמעותי ובמפקד אוכלוסין מ-1881 נמנתה העיר עם 30 הערים הגדולות בגליציה ואוכלוסייתה עמדה על כ-8,000 איש.

ב-19 באוקטובר 1918 השתלטו הסובייטים על העיר, אולם במלחמת בריה"מ פולין היא עברה לידיהם של הפולנים שהחזיקו בה, כחלק ממחוז לבוב, עד שחזרה לידי בריה"מ בהסכם ריבנטרופ מולוטוב. עם פרוץ ההתקפה הגרמנית על בריה"מ, הוכלל ההעיר בשטח ה′גנרלגוברנמן′. ב-19 ביולי 1944 נכבשה שוב בידי הצבא הסובייטי.

לאחר המלחמה נותר חלק העיר שמעבר לנהר הבוג (העיירה צבירקה) בצדו הפולני של הגבול. במסגרת הסכמי החלפת שטחים ב-15 בפברואר 1951, הועבר חלק זה לשלטון הסובייטי ונרשם תחת הרפובליקה האוקראינית כחלק מברית המועצות. מאז 1991 העיר נמצאת בשלטון אוקראינה.

חותם העיר הכולל מבצר ונשר, הינו חותם קדום.

חיים יהודיים בסקאהל:
בסקאהל עמד בית כנסת שהיה בנוי כמבצר ונבנה עוד במאה ה-17
בית הכנסת הפעיל שהיה בסקאהל היה ידוע כבית מדרשו של רבי שלמה לוצקר, בבית כנסת זה למד רבי שלום מבעלזא, ה′שר שלום′, מייסדה של חסידות בעלזא.
רבנים גדולים וידועים חיו בה ואף נטמנו בה, ביניהם אפשר למנות את רבי ישכר דב אב"ד סקאהל חמיו של השר שלום מבעלזא, רבי שלמה לוצקר, רבי שמואל רוקח ב"ר ישעיה מבעלז ורבי בעריש מזידיטשוב.
גם המהרי"ל דיסקין ורבי נפתלי מברסלב צאצא של הרב יוסף אב"ד סקאהל, חיו תקופה בעיר סקאהל אך לא נקברו בה.
בשואה האיומה ריכזו הנאצים את כל יהודי האיזור בתוך גיטאות ולבסוף הרגו את כולם בבורות הריגה.

מצב בית הקברות:
אלו שנוסעים היום לסקאהל לא ימצאו בה בית קברות, שכן על שטחו למרבה הצער נבנו בתים ונסללו כבישים.
ניתן לראות חלק מהמציבות שבורות ומנותצות זרוקות מחוץ לעיר כעדות אילמת לחיים יהודיים שוקקים שהתרחשו בה בעבר.

רבי שלמה לוצקר ורבי ישכר דוב אב"ד סקאהל:
בעקבות מחקר ארוך הצליח הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר האגודה למצוא את מקום האהל בו היו קבורים רבי ישכר דב חותנו של השר שלום מבעלזא ורבי שלמה לוצקר, ובימים אלו מנסה האגודה להשיג את האישורים הנדרשים בכדי לחדש את האהל ולהציב בו מציבה לאות ולזכרון.
היום כבר לא ניתן להציל את כל בית הקברות אך עם רצון טוב ועזרה מהציבור יהיה ניתן לכל הפחות להציל את האהל ולפחות חלק מבית הקברות.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע