Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סלילת שבילי גישה חדשים בבית החיים בקאסוב

קאסוב, אוקראינה: אגודת 'אהלי צדיקים' סללה שבילי גישה חדשים לאוהלי הצדיקים בבית החיים שביל אחד פונה לאוהל מרן ה'תורת חיים' זי"ע ושביל נוסף פונה לאוהל הרה"ק רבי ברוך מקאסוב זי"ע

קאסוב, אוקראינה: אגודת 'אהלי צדיקים' סללה שבילי גישה חדשים לאוהלי הצדיקים בבית החיים
שביל אחד פונה לאוהל מרן ה'תורת חיים' זי"ע ושביל נוסף פונה לאוהל הרה"ק רבי ברוך מקאסוב זי"ע
 
העיירה קאסוב השוכנת במורדות הרי הקרפטים באוקראינה, זכתה להתפרסם ברחבי עולם התורה והחסידות בסוד שיח שרפים כבר מאות בשנים, בעקבות הגעתו של הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי"ע בעל ה'אהבת שלום', לשכון בקרבה ולשמש בה ברבנות משך עשרות שנים. אחרי הסתלקותו בשנת תקפ"ו המשיך בנו הרה"ק רבי חיים מקאסוב זי"ע בעל ה'תורת חיים', להנהיג את חסידות קאסוב ואחריו המשיכה שלשלת הקודש לבית קאסוב עד שעלה עליה הכורת בימי המלחמה.

בבית החיים העתיק של קאסוב, עומדים על תילם שני האוהלים של צדיקי בית קאסוב: הרה"ק ה'אהבת שלום' זי"ע ותחתיו אוהלו של בנו הרה"ק ה'תורת חיים' זי"ע. מצידו השמאלי של בית החיים עומד גם אוהלו של הרה"ק רבי ברוך מקאסוב זי"ע בעל ה'עמוד העבודה' שהתגורר גם הוא בקאסוב ושמו נקרא עליה.

אחרי מלחמת העולם השניה נחרבו האוהלים בבית החיים בקאסוב ומשך עשרות שנים לא היה ידוע מה עלה בגורלם. בשלהי שנות ה-תש"מ, לקראת נפילת מסך הברזל באוקראינה, הצליחו מספר יחידי סגולה לחדור פנימה ולמצוא את חלקת הקברים שנותרו ללא האוהלים מעליהם. בהמשך הוקמו האוהלים במעלה ההר ומשמשים עד היום כמקום תפילה המסוגל לישועה עבור רבבות אלפי חסידים ואנשי מעשה מחצרות הקודש לבית קאסוב-ויז'ניץ, וכן להמונים משלומי אמוני עם סגולה המשתטחים על הציונים הקדושים בכל עת מצוא.

מיקומו של בית החיים השוכן על הר המתנשא לגובה רב, מקשה את העלייה לציונים הקדושים של צדיקי בית קאסוב, ועד לפני שנה היו הבאים לקאסוב נאלצים לשרך רגליהם במעלה ההר ובסבך העשבים הגבוהים שצמחו פרא מתקופה לתקופה. בשנה האחרונה סללה אגודת 'אהלי צדיקים' שביל גישה חדש עם מדרגות משער הכניסה לכיוון אוהלו של מרן ה'אהבת שלום' הנמצא במעלה ההר, ובשבוע האחרון נסללו שני שבילים נוספים משער הכניסה לבית החיים, אחד לכיוון אוהלו של מרן ה'תורת חיים' והשני לכיוון אוהלו של הרה"ק רבי ברוך מקאסוב זי"ע.

בימים הקרובים, עת יפקדו מאות חסידי ויז'ניץ את קברו של הרה"ק בעל ה'צמח צדיק' זי"ע מויז'ניצא לרגל יומא דהילולא רבה שחל בכ"ט תשרי, יעפילו ההמונים גם אל מעלה ההר בבית החיים בעיירה קאסוב הסמוכה לויז'ניצא, שם יחנכו בשמחה רבה את השבילים החדשים שנסללו בשבוע האחרון על ידי הרב ישראל מאיר גבאי ואגודת 'אהלי צדיקים' לרווחת הבאים קאסובה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע