Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סיכום חודש אייר

כמאתיים מחסידי טולנא עלו לעיירה טולנא לציונו של רבי דוד מטולנא, מייסד השושלת, ששופץ ע"י האגודה. כאלף וחמש מאות מחסידי בעלזא עלו לעיירה בעלזא, לקברם של אדמו"רי החסידות, ששופצו באמצעות ובסיוע האגודה.

טולנא


 


כמאתיים מחסידי טולנא בראשות האדמו"ר מטולנא שליט"א, יצאו לנסיעה לעיירה טולנא, לקברו של רבי דוד, מייסד השושלת, ששופץ ע"י אגודת אהלי צדיקים.


לאחר שהייתם במז'בוז' נסעו החסידים למז'בוז', שם התפללו תפילת שחרית בבית המדרש העתיק, סעדו בבנין הכנסת אורחים והמשיכו לאניפולי, ומשם לקייב.


דיווחים על נסיעה זו התפרסמו בכלי התקשורת החרדים השונים.


 


 


בעלזא


 


כאלף וחמש מאות מחסידי בעלזא, בראשות האדמו"ר מבעלזא שליט"א, עלו לעיירה בעלזא שבמערב אוקראינה, שם קבורים אדמו"רי בית בעלזא והרבנית מלכה, אשת חבר ל"שר שלום".


הנסיעה, לרגל הבר מצוה של נכד האדמו"ר מבעלז שליט"א, באה גם לאחר שהסתיים שיפוץ הקברים, התגלה (ע"י האגודה) ושופץ קברה של הרבנית מלכה ונבנה בנין הכנסת אורחים גדול בעיירה.


העבודות נעשו כולם באמצעות ובסיוע אגודת אהלי צדיקים. הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר האגודה, אף זכה לברכת תודה חמה מאת האדמו"ר בעת בואו לעיירה.


באותה הזדמנות, עלו מאות מחסידי בעלזא למז'בוז' לתפילה על ציון הבעל שם טוב הקדוש וסעדו בהכנסת אורחים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע