Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סטרי

לאחר התנכלות בלתי פוסקת שיפצה לאחרונה האגודה שוב את קברם של גדולי עולם הקבורים בעיר סטרי שבמערב אוקראינה | בין הקברים ששופצו קברם של בעל הקצות החושן ובעל הנתיבות המשפט

בעיר סטרי שבמערב אוקראינה קיימים שלושה בתי קברות יהודיים, באחד מבתי הקברות קבורים בעל הקצות החושן ובעל הנתיבות המשפט, האדמו"ר רבי יצחק אייזיק ספרין האדמו"ר הראשון לבית קאמארנא, הרה"ק רבי יקותיאל זלמן אנזל, רבי מרדכי דיסקינד ועוד.

כמו ברוב בתי הקברות באירופה, שם דואגים נוער מופרע עם נגיעות אנטישמיות מתושבי המקום לחלל את קברי הצדיקים מפעם לפעם ולחלל את בתי העלמין היהודיים באיזור, כך גם אירע בבית החיים היהודי העתיק שבסטרי, אהלי צדיקים – גדר אבות עושה ככל יכולתה בכדי למנוע את חילול בתי העלמין ולשמור על קדושתם.

בשבוע האחרון נקראו פעילי האגודה לעיר סטרי שבמערב אוקראינה, לאחר שקברם של גדולי עולם חולל בידי אנטישמים, המצבות נופצו ואשפה נזרקה דרך קבע במקום.

על מנת למנוע את חילול בית הקברות בעתיד, שכרה האגודה את שירותיו של שכן מקומי על מנת שישמור על קדושת המקום ויתחזק אותו באופן שוטף.האגודה אף שיפצה את המקום, המצבות תוקנו, והמקום נוקה.

בעיר קיימים עוד שני בתי עלמין יהודיים עתיקים, אחד הבתי הקברות חולל ועליו נבנתה תחנה מרכזית, את חלקו השני של בית העלמין שעדיין לא חולל מיהר הרב גבאי לקנות בכסף מלא, ואף גידר את המקום והציב אנדרטא המציינת כי מקום זה הוא בית עלמין יהודי עתיק, אנו באגודה מקווים כי בקרוב יתאפשר הדבר ויהיה ניתן להציל את כל המקום, ולהעתיק את התחנה המרכזית למקום אחר בעיר, אך הדבר כרוך בהרבה מזומנים ובירוקרטיה.

יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי קורא לציבור להגיע ולהתפלל על ציוניהם של גדולי עמינו "כאשר יהודים מבקרים בבתי קברות בעולם, הם מצילים אותו ללא ידיעתם, וגם כאשר המקומיים רואים שיהודים באים מתפללים ומכבדים את המקומות הקדושים הללו, גם הם נזהרים מלחללם".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע