Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סטפאן, אוקראינה: הקמת מציבה

הוקמה מציבה על קברו של הרה"ק רבי דוד הלוי מסטפאן זיע"א מתלמידי הבעש"ט

סטפאן עיירה באזור וואהלין שבאוקראינה שם הנהיג את עדתו הרה"ק רבי דוד הלוי מסטפן זיע"א שנודע בכינויו 'המגיד מסטפאן'.

המגיד מסטפאן היה נכדו של הט"ז וחתנו של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זיע"א, תלמיד הבעש"ט ותלמיד מובהק של המגיד ממעזריטש.

לפני כשנה איתר יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א את מקום מנוחתו של הרה"ק רבי דוד הלוי מסטפן זיע"א בבית הקברות העתיק בעיירה סטאפן ע"פ עדויות ובדיקות נוספות שנערכו בכדי לאמת את העדויות עם הממצאים בבית הקברות.

לאחר קבלת האישורים המתאימים החלה האגודה בעבודות נקיון וחישוף בית הקברות בכדי להצילו ולשמרו.

כמו כן הקימה האגודה מצבה על קברו של המגיד מסטפאן.

גידור בית הקברות מתעכב עקב קשיי תקציב, באגודת אהלי צדיקים מקווים שבחודשים הקרובים ימצא התקציב הדרוש לצורך השלמת מלאכת הצלת בית הקברות..

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע