Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סטאנוב, אוקראינה: שופצו וחודשו קברי צדיקים ורבנים במסגרת חידוש פני בית החיים העתיק

לאחר שמשך עשרות שנים הוזנחו המצבות בביזיון נורא והשטח כולו עמד בסכנת התמוטטות, שופץ המתחם כולו בכלילת יופי וכל המצבות הורמו וסודרו בזהירות וברגישות | למעלה -500 קברים הוצאו מתחת לפני האדמה והועמדו מחדש בכלילת יופי | בהמשך מקווים אי"ה להעמיד כמות נוספת כזו של קברים בכבוד הראוי להם

כותב: יוסף מאיר האס

כפי שפורסם לפני מספר שבועות, מתבצעת מלאכת שיפוצים מקיפה לשימור וחידוש בית החיים העתיק בעיר הגדולה לאלוקים סטאנוב, בה התגוררו משך מאות שנים גדולי וצדיקי הדורות, מהם רבנים חשובים שהאירו את העולם בתורתם ובצדקותם. במסגרת השיפוצים אף הוקמו אוהלים על קברות הצדיקים ובעיקר הושקעה מלאכת מחשבת בחלקת הרבנים של סטאנוב.

בית הקברות הוזנח לגורלו משך עשרות רבות בשנים מאז פרוץ המלחמה, עד שעלו בו קמשונים והעזובה בו היתה רבה עד מאד.

לפני כשני עשורים החל הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים', להיכנס לעובי הקורה ולטפל במקום המקודש דורי-דורות. מאז ועד הלום בוצעו במקום שיפוצים נרחבים אשר במסגרתם זכה בית החיים לעדנה עם מאות מצבות שהוצאו מתוך מעבה האדמה והיו מוסתרות מאות שנים מעיני הרואים, ולאחרונה בוצע שיפוץ כללי ונרחב בכל מתחם בית החיים במסגרתו הורמו למעלה מ-500 קברים על גבי הגבהת בטון, בכדי לשמר אותם מפגעי החורף והקיץ המקהים את הכיתוב על הקברים.

בשבועות האחרונים בוצעו שיפוצים נרחבים ברחבי בית החיים בסטאנוב על ידי אגודת 'אהלי צדיקים', כאשר יחד עם מר ארתור פרידמן שיחי' המשתתף בכל פרויקט השיפוצים בסטאנוב, התגלו מאות מצבות מתחת לפני האדמה לאחר שנקברו בתוך הגבעה התלולה עליה נמצא בית החיים, וזכו לטיפול רגיש וזהיר על ידי פועלי האגודה שהעמידו אותן על גבי הגבהת בטון על מקומם בכבוד הראוי להן.

בימים האחרונים חודשו ושופצו קברי צדיקים ורבנים חשובים הטמונים בבית החיים הענק בסטאנוב, שם נמצאים אלפי מצבות עתיקות הממתינות לטיפול המקצועי והרגיש של אגודת 'אהלי צדיקים'. בין הקברים ששופצו עתה נמצאו מצבות של נכדי הגה"ק ה'טורי זהב' זי"ע, שנפטרו בשנת תפ"ה ותע"ט, לפני 300 שנה. קבר נוסף הוא של אחד שנכתב עליו: "צנא מלא ספרא, מימיו לא מש מתוך האוהל של תורה". בחלקת הרבנים נמצא קבר עם הכיתוב: "קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריים, שר וגדול נפל בישראל היום הזה, הרב המ'אור הג'דול מו'רנו יואל ב'ן מו'רנו דניאל ז"ל".

באחד הקברים החשובים מלפני 250 שנה ויותר, נכתב כיתוב מעניין: "נלקח ארון אלוקים, ארונו של משה, ביום ו' עש"ק י"ט כיסלו תקכ"ד, ואיש משה עניו מאד, וימת משה ספרא רבה". גם קברו של הגאון רבי אלכסנדר סנדר מרגליות זצ"ל בעל 'תשובות ראם' אשר שימש כאב"ד סטאנוב, שופץ וחודש במסגרת השיפוצים האחרונים. בסמוך לו נמצא קברו של הגאון רבי מרדכי מרגליות זצ"ל, עליו נכתב: "פ"נ הרב דפה קהילתנו, ומרדכי מוכתר בנימוסי דת ישראל, הוא אדמו"ר הרב הגאון חריף ובקי בחדרי תורה בנגלה ונסתר וכו', בנן של קדושים, ממלא מקום אביו הרב הגאון וכו' מ' אלכסנדר סענדיר מרגליות אשר היה אב"ד דפה קהילתנו".

מצבה נוספת אשר שופצה בימים האחרונים מספרת את סיפורו של "איש אלוקים זה משה, תורה כולה לפניו היתה כשמלה חדשה, מובדל מדרכי אנוש, שפתותיו דובבות בקבר, כשהלכה משמו מתפר'שת, ה"ה אדוננו אב"ד מורינו ורבינו, הגאון מו' משה ז"ל בהגאון אב"ד מו' אברהם, עולה כולה כליל, כ"ו אייר תק"ז". צמוד לו נטמנה זוגתו: "פה יונתי בחגווי הסלע אצל קבורתו לו נזכרת בת שנתו, אשתו הרבנית הצנועה וחסידה וכו' מרת אסתר בת ה"ה מו' אהרן זעליג סגל".

בין הכיתובים המעניינים שנמצאו על המצבות החשובות, הנה אחד מהם על קבר שתי נשים יקרות מסטאנוב שנטמנו יחד בשתי מצבות דבוקות: "שתי נשים יש במחבוא, אחת מצלת מדין גמור לחייבים כי צנועות המה, ממשפחות מיוחסת שבישראל, מ' סימא בת החסיד מ' יוסף סגל". על המצבה השנייה בצד שמאל נכתב: "גם הרבנית מרת זיסל בת מ' אהרן זעליג סגל, הראשונה נפטרה י"ט שבט תקי"ג לפ"ק והשניה נפטרה בשבת קודש כ"ו תמוז תקט"ו".

בתוך כך מתקבלות תגובות נלהבות מרבנים חשובים ואישי ציבור המלווים את פעילותו הענפה של הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א רבות בשנים, על השיפוץ המקיף המתבצע בעיר סטאנוב בימים אלו, לאחר שנעשתה במקום עבודה נפלאה ומקצועית המתבצעת בזהירות רבה כדי לשמור על מנוחתם של שוכני עפר בכבוד וברגישות. בהנהלת אגודת 'אהלי צדיקים' רואים בחומרה רבה את העלילות השפלות אשר נקשרו לראשו של יו"ר האגודה על ידי אינשי דלא מעלי שאינם רואים בעין יפה את הצלחתו הגדולה בסייעתא דשמיא בכל אתר ואתר, כאשר במציאות הנראית לעין רואה ומבין כל אחד היכן נמצא הצדק, ואין כל קשר ושייכות לדברים שנאמרו ונכתבו לבין המציאות בשטח.

"כפי שניתן לראות בתמונות ששלחנו", אומרים באגודת 'אהלי צדיקים', "בית הקברות העתיק עבר שיפוץ מקיף ויסודי, כשכל מצבה קיבלה את הכבוד הראוי לה עם הגבהת בטון מעל האדמה מה שמציל אותה מנזקים חמורים בשלגים של החורף. הטענות האוויליות על שבירת מצבות והשלכתם בביזיון ועוד במכוון, אינן נכונות כלל, כי נעשתה כאן מלאכת מחשבת מדוקדקת לטפל במקצועיות וביסודיות בכל מצבה, כפי שאגודת 'אהלי צדיקים' עושה ועשתה בכל מאות בתי הקברות ברחבי אוקראינה ואירופה, והמפורסמות אינן צריכות ראיה".

עוד מוסיפים הם במיטב היגיון: "בכל מקום שתגיעו במזרח אירופה תראו ותמצאו את הפעילות הענפה של 'אהלי צדיקים' הפועלת כבר שלשה עשורים והצילה ברבות הימים מאות רבות של בתי קברות עתיקים מאבדון ממשי. הרב ישראל מאיר גבאי מוסר, כי לצערו הרב, כמו על כל דבר טוב שעושים במסירות ובתום-לב, ישנם כאלו שאינם רואים זאת בעין טובה וברוח יפה, מכל מיני סיבות שהן ולא כאן המקום לפורטן, ומכאן נובעות הטענות שאין להם בסיס מציאותי".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע