Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סוריה, דמשק: ביהכנ"ס 'אליהו הנביא'

הלחימה המתמשכת בסוריה לא פסחה על אתרי מורשת יהודים | השבוע כוחות אסד הפציצו את בית הכנסת 'אליהו הנביא' מהחשש שמורדים מסתתרים בו.

 

הלחימה המתמשכת בסוריה אינה חסה על חיי אדם הנהרגים באלפיהם ובוודאי שאינה חסה על אתרי מורשת בעלי משמעות היסטורית רבת שנים, והשבוע נפגע בית הכנסת העתיק 'אליהו הנביא' בכפר ג'ובאר הסמוך לדמשק מפגז סורי שעשה שמות באתר המקודש ובמבנים הסמוכים לו.

 
על פי דיווחי האופוזיציה הסורית במסגרת הקרבות על שכונת ג'ובאר בצפון

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע