Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נערכים לקליטת העולים לוולדניק

אגודת אהלי צדיקים נערכת לקראת עלית מאות לציונו של הרה"ק בעל שארית ישראל מוולדניק, ליום ההילולא שלו, בכ"א טבת. האוהל שופץ, מבני שירותים נוספו והכנסת אורחים תתוגבר.

אגודת אהלי צדיקים נערכת לקראת עליית המאות לציונו הקדוש של הרה"ק רבי ישראל דב מוולדניק, בעל "שארית ישראל", ביומא דהילולא, כ"א טבת.

 

היכל האוהל עבר שיפוץ מחדש, חדרי השירותים שופצו ומערך ההכנסת אורחים, הפעיל כל השנה, יתוגבר ויוכן לקליטת העולים להתפלל.

 

מדי שנה עולים מאות חסידים ואנשי מעשה, מארץ ישראל ומחו"ל, לציון הרה"ק מוולדניק, שהבטיח ישועה למתפללים על ציונו.

 

אגודת אהלי צדיקים, שבנתה מחדש את האוהל על הציון ואף הקימה שביל גישה וחדר מיוחד לכהנים סמוך לאוהל, הקימה גם חדר הכנסת אורחים, כאמור, הפועל במשך כל ימות השנה וחדרי נוחיות לטובת העולים לציון הקדוש. מלבד′ זאת, הקימה האגודה גדר סביב בית הקברות, שיקמה את המצבות שנותרו ומתחזקת את המקום בקביעות.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע