Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נדבורנא, אוקראינה: נמצאה מצבתו של בעל ה'צמח ה' לצבי'

במהלך בניית אוהל חדש מעל קברו נחשפה המצבה המקורית | בשל החשיפה נודע שנת קבורתו שנעלם | אהלי צדיקים: רואים את הסייעתא דשמיא בכל צעד ושעל
מצבת קברו המקורית של ה'צמח ה' לצבי' נחשפה במהלך שיפוץ המקום.

הרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנא בעל ה'צמח ה' לצבי' זכה עוד בילדותו להכיר את הבעש"ט והיה מגדולי תלמידיהם של המגיד ממזריטש והרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זיע"א, כיהן ברבנות בעיר נדבורנא ושם מנוחתו כבוד.

לפני 15 שנים שיפצה אגודת אהלי צדיקים בראשות הרב ישראל מאיר גבאי את האוהל בבית החיים היהודי בעיר נאדבורנא שבאוקראינה, מעל קברו של של הרה"ק רבי צבי הירש מגיד דק"ק נאדבורנה.

מקום קבורתו היה מקום עליה לרבים ונודע כמקום מסוגל לתפילה, אולם מאז שנות הזעם האיומות במהלך השואה בה נחרבו קהילות הקודש, ערים שלמות ובתי חיים על קבריהם. וכך זמן רב לא נודע מקום קבורתו המדוייק.

כאמור לפני 15 שנה מצא הרב גבאי על פי עדויות את מקום קבורתו ושיפץ את האוהל מעל קברו. בשל חוסר משאבים הוקם אז אוהל קטן שלא נראה מרחוק וכן היה קשה להיכנס בתוכו.

נכדי הרה"ק מנדבורנא זיע"א שפנו לאגודת אהלי צדיקים בראשות הרב גבאי על מנת לשפץ ולחדש את המקום, שם מצאו שותפים נאמנים למען דבר נשגב ונעלה זה.
במהלך הקמת האוהל החדש מרהיב ביופיו, שנראה כעת למרחוק נמצאו על ידי פעילי האגודה 5 מצבות מקוריות ששקעו עם השנים מתחת לפני הקרקע, בהם מצבתו המקורית של הרה"ק בעל 'צמח ה' לצבי' ועוד.

ברבות השנים נעלמה שנת פטירתו, הצדדים נעו בין השנים תקס"ב לבין תקס"ט, למרות שבספר הנודע 'אבן שתיה' המובא כי נכדו של רבנו רבי צבי מגיד דק"ק טעטש ראה את המצבה ומצין כי נסתלק בתאריך כ' סיוון שנת תקס"ב, היו חילוקי דיעות ועד כה לא היה ניתן לאמת באיזה שנה הסתלק. אולם כעת כשהתגלתה המצבה המקורית נמצא כי אכן רבו נסתלק בשנת תקס"ב.

יו"ר אהלי צדיקים הרב ישראל מאיר גבאי אומר: כי פעילי האגודה כבר רגילים לסייעתא דשמיא מיוחדת סביב כל מקום קדוש שמצילים, מציינים ומשפצים ובכל אחד ואחד יש דברים שלא רואים במקום אחר.
אנו מודים לקב"ה שנתן לנו את הזכות להיות שליחים נאמנים לדבר קדוש זה

ביוגרפיה
http://www.zadikim.org/?catID=17453
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע