Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מרן גאב"ד מאקאווא שליט"א בתפילה נדירה בערב שבועות על ציון הבעש"ט

כ"ק מרן גאב"ד מאקאווא קיים מעמד תפילה מיוחד על ציון הבעל שם טוב הקדוש, בערב חג השבועות יום הילולת הבעל שם טוב, לזכות התורמים לפעילות אגודת אהלי צדיקים ברחבי העולם.

למרות שלא הייתה זו הצלחה כבירה, מאות נענו לפניות אגודת אהלי צדיקים להרים תרומתם למען פעילותה הכבירה של האגודה. שמותיהם ובקשותיהם הועברו לכ"ק מרן גאב"ד מאקאווא, שנסע למז'בוז', לציון הבעל שם טוב הקדוש, לחג השבועות כדרכו מדי שנה.

 

בערב החג יצא יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי, יחד עם כ"ק מרן שליט"א אל האוהל, שם נשא  תפילה מיוחדת על הציון להצלחת כל התורמים להמשך פעילות האגודה, הנמצאת במצב כלכלי קשה.

 

בסיומה של השיחה התפתחה שיחה בין יו"ר האגודה לגאב"ד מאקאווא, שהתעניין בהתפתחות בפעילות האגודה ובפעולותיה ברחבי העולם.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע