Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מראות הוד מהשבת המרוממת וימי ההילולא בצל הרה"ק ה'שארית ישראל' זי"ע מוולעדניק

עשרות רבות של יהודים, חסידים ואנשי מעשה, שהו בשבת האחרונה פרשת שמות בהיכלו של הצדיק המפורסם הרה"ק רבי ישראל דב בער מוולעדניק זי"ע, הנודע על שם הבטחתו המופלאה שכל מי שיגע בידית אוהל קברו הקדוש, מיד יזכה להיוושע בכל הנצרך לו וייפקד בדבר ישועה ורחמים.

אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' בראשות הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א – המפעילה את המקום הקדוש משך כל ימות השנה – הגישה לכל האורחים כיבוד קל ושתיה קרה וחמה לאורך ימי ההילולא החל מסוף השבוע ועד יום ראשון, וכן נערכו במקום סעודות מצוה לרגל ההילולא בהשתתפות קהל רב מכל קצווי תבל, שנאספו להיות יחדיו תחת צל קורתו של הצדיק מוולעדניק. 

 

    
מעמד קביעת מזוזה

    

שמחה וריקודים במוצאי שבת קודש

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע