Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מקרוב: הסתיימה בניית האוהל על קברו של רבי מנחם נחום ממקרוב

במקרוב שבאוקראינה סיימה האגודה את בניית האוהל על קברו של הרה"ק רבי מנחם נחום ממקרוב, מגזע צ'רנוביל, שבנייתו ארכה זמן רב מאוד מחוסר תקציב.

במקרוב שבאוקראינה סיימה האגודה את בניית האוהל על קברו של הרה"ק רבי מנחם נחום ממקרוב, מגזע צ'רנוביל, שבנייתו ארכה זמן רב מאוד מחוסר תקציב.


 


על קברו, ששוכן באמצע בית הקברות השומם כולו שלא נותרו בו מצבות, הוקם אוהל מפואר, שבע"ה יסייע בשימור בית הקברות כולו.


 


כפי שכתבנו בעבר, עלות בניית גדר סביב בית קברות מרקיעה שחקים ממש (והיא יכולה להגיע ל-600 דולר למטר, וההיקף בד"כ גדול מאוד), מה גם שבבתי קברות רבים לא ניתן לבנות גדר (אם משום ששכנים כבר השתלטו על שטחים ממנו ולא ניתן להוציאם מחזקתם ואם משום שמדובר בשטחים עירוניים שעומדים כיום במרכז העיר ולא ינתנו אישורים לגידור, שגם לא תמיד יועיל לשימור השטח). ממילא, בהנחיית רבני האגודה, במקומות רבים, היכן שיש קברי צדיקים, מקימה האגודה אהל

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע