Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מצבת זיכרון הונחה בבית העלמין העתיק באווריטש להנצחת זכרו של הרה"ק רבי נתן נטע מאווריטש זי"ע

חותנו של הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש זי"ע בעל ה'בית עין' שמילא את מקום חותנו ברבנות העיירה אחרי הסתלקותו | בבית העלמין מנוחתו כבוד של הרה"ק רבי יוסף יצחק מאווריטש זי"ע בן הגה"ק ה'צמח צדק' זי"ע מליובאוויטש | תקוות רבות באגודת 'אהלי צדיקים' שהעירייה תעמוד בהתחייבותה ולא תיתן יד להרס המקום הקדוש בעד בצע כסף

כותב: יוסף מאיר האס

בית העלמין העתיק בעיירה אווריטש השוכנת בסמיכות מקום לוועלדניק, נהרס כולו בידי זדים בצוק העתים ומאז עומד בשיממונו כבר עשרות רבות בשנים. בבית קברות זה היו טמונים מאות רבות של יהודי המקום ועל צבאם הצדיקים הקדושים שכיהנו ברבנות העיירה אווריטש לדורותיה, וכיום, לאחר חורבן המתחם כולו, לא נותר זכר להיסטוריה היהודית המפוארת שהייתה כאן, למרבה הכאב והצער.

לפני מספר שנים הגיע יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א לאווריטש ונחרד לראות את שטח בית העלמין חרוש כולו וחרוב לגמרי. חיפוש קצר בין דפי ההיסטוריה העלה בידו כי בבית החיים זה היו טמונים הרה"ק רבי נתן נטע מאווריטש זי"ע, מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע אשר שימש ברבנות העיירה תקופה ארוכה, ואחריו עלה לכהן פאר חתנו הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש זי"ע הידוע על שם ספרו 'בת עין' (שעלה בהמשך לארץ הקודש והשתקע בעיה"ק צפת); וכן הרה"ק רבי יוסף יצחק מאווריטש זי"ע בנו של הגה"ק ה'צמח צדק' זי"ע מליובאוויטש, חותנו של הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש זי"ע.

"רבי נטע הגדול" – היה מכונה רבי נתן נטע מאווריטש, שעוד הסתופף בהיכלו של אור שבעת הימים הבעש"ט הק' ובהמשך אף קבע את נסיעותיו אל המגיד הק' ממעזריטש זי"ע, שם התיידד עם הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע ה'מאור עיניים' והרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע בעל ה'תניא'. על פי המסופר בספר 'תולדות אד"ם' (עמ' שיח) בר"ח אב תקמ"ה עלתה נשמתו הטהורה בסערה השמיימה, "כבוד גדול עשו לו במותו והקימו אוהל על קברו, ובכל עת מצוא נהרו אנשים מכל החוגים להשתטח שם ולבקש רחמים מבעל הרחמים".

כיוצא בו מסופר נפלאות על רבי יוסף יצחק מאווריטש, שהיה בעל מופת מפורסם ומכל עבר נהרו המונים לאווריטש כדי להיוושע ולהתברך מברכות קדשו. בספר 'בית רבי' מסופר עליו: "ויוסף הוא השליט, עוד בחיי אביו רבנו ה'צמח צדק', וקבע דירתו בעיר אוורוטש, לשם היו נוסעים אליו לקבל מפיו ולדרוש ממנו עצות רוחניות וגשמיות. בוואלין סיפרו ממנו גדולות והחזיקוהו לאיש מופת. היה בא לעיתים לליובאוויטש לשתות מבאר מים חיים, והיה דולה ומשקה לאנ"ש הקשורים והעטופים אליו". בתו הרבנית שטרנא שרה ע"ה היתה אשת אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש זי"ע.

את מצבתו של הרה"ק רבי יוסף יצחק מאווריטש זי"ע הניח הרב ישראל מאיר גבאי כבר לפני עשור, כאשר בשנת תשע"ב התגלה לראשונה שטח בית הקברות בעיירה אווריטש. כעת, עם תחילת חורף תשפ"ב הונחה המצבה החדשה להנצחת זכרו ושמו הטהור של הרה"ק רבי נתן נטע מאווריטש זי"ע, וזאת כחלק מהפעילות הענפה של אגודת 'אהלי צדיקים' להנציח את זכרם הבלתי-נשכח של קדושי עליון ומצוקי ארץ אלו, אשר לגודל הצער לא זכינו שתישאר מצבת קודש על מקום מנוחתם, ולכל הפחות תהיה מצבה זו גלעד נצחי לכל העוברים והשבים, למען ידעו כי מקום זה הוא אדמת קודש דורי-דורות.

הרב ישראל מאיר גבאי: "אנו מתמודדים כעת עם מאבק בלתי מתפשר מול גוי מקומי ששילם סכום גבוה לעירייה כדי לשכור את השטח הגדול של בית הקברות, כאשר אנחנו יודעים בבירור על התכנית הנפשעת שלו להקים על המתחם בניין ואולי כמה בניינים, ובכך יימחק חלילה לגמרי הזכר האחרון שעוד היה למקום קדוש זה ליהודים. באתי בדברים עם הגורמים בעירייה והם אכן מאשרים לי שידוע להם כי המקום הזה שימש בעבר כבית קברות יהודי, אבל מצד שני הם משוחדים בכסף שקיבלו מהגוי העשיר ולא יודעים כיצד לנהוג מולו ולבטל את העסקה.

"אגודת 'אהלי צדיקים' קוראת בזאת לכל מי שיש בידו לסייע ולעזור במאבק האחרון למען מנוחתם כבוד והנצחת זכרם של קדושי וצדיקי העיירה אווריטש, להשפיע על העירייה המקומית בכל מיני דרכים ויצירתיים, למנוע מהם ומהגוי השוכר את הריסת המקום ומחיקת הזיכרון היחיד שעוד נותר לפליטה מכל העבר המפואר של החיים היהודיים באווריטש".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע