Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מצבה ישנה של שני אחים שנהרגו על קידוש השם התגלתה בבית הקברות בגלוחיב

אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' פונה בזאת לקהל הרחב לסייע בפענוח הכיתוב של המצבה ולגלות את סיפורם של הטמונים תחתיה

תעלומה ואין פותר לה:
מצבה ישנה של שני אחים שנהרגו על קידוש השם התגלתה בבית הקברות בגלוחיב
אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' פונה בזאת לקהל הרחב
לסייע בפענוח הכיתוב של המצבה ולגלות את סיפורם של הטמונים תחתיה

 
"על שני אחים פאר הדור וצנא מלא ספרא, פה ינוחו להם הקדושים, האחים הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, האדמו"ר הרבי ר' ישראל דוב ואחיו השני מו"ר שמואל, הספונים טמונים פה לרגלי אביהם הרב הצדיק מנחם נחום זצ"ל שמויאצקי, והקדושים אשר בארץ החיים המה, אנשי השם, איש תם וישר ומופת".

מילים מרטיטות אלו שנמצאו בשבוע האחרון על מצבה ישנה ובלתי-קריאה בבית הקברות העתיק של העיירה גלוחוב, השוכנת על גבול אוקראינה-רוסיה, מספרות בדומיה של כאב מצמרר, את סיפורם הלא-נודע של שני אחים נכבדים ובנים של קדושים, שנהרגו על קדושת השם בימי הפרעות ברוסיה. המשך הכיתוב שעל המצבה אינו ניתן לקריאה, כך שקשה לברר ולדעת פרטים מדויקים על הטמונים תחתיה.

לדברי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' הרב ישראל מאיר גבאי, המצבה התגלתה באקראי על ידי אשה יהודייה המתגוררת במוסקבה ושורשי משפחתה נמצאים בעיירה זו, גלוחוב. היא ביקרה בשנים האחרונות בגלוחוב מספר פעמים כדי להתחקות אחר שורשיה המשפחתיים, בין היתר התעניינה במצבו של בית הקברות בעיירה וחקרה רבות את עשרות המצבות העומדות במקום. היא אף מיפתה וסידרה את כל המצבות עם הכיתובים שעליהן, לתת מענה לכל מי שיתעניין על קברים יהודיים מגלוחוב.

בשבוע האחרון גילתה האשה את המצבה הזו בבית הקברות בגלוחוב ושיגרה את תמונת המצבה אל הרב גבריאל גורדון, שליח חב"ד בליובאוויטש, שם היא מועסקת לאחרונה בסיוע למציאת קברים ופענוחם. הרב גורדון שיתף את הרב ישראל מאיר גבאי במציאת המצבה שעל פי הנוסח הכתוב עליה, מדובר בשני אחים צדיקים "שנהרגו בעת הפרעות הנוראות בשנת תרע"ח (או תרע"ה) בימי כ"ג-כ"ד אדר, א'ל נקמות ישיב נקם לצריו".

אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' פונה בזאת לקהל הרחב בעזרה לפענח את הכיתוב הלא-קריא שעל המצבה, וכן לגלות את סיפורם של האחים הצדיקים האלה שנטמנו לרגלי אביהם. "אין ספק כי מדובר בסיפור קשה וכאוב שהתרחש בימי הפרעות ברוסיה", מציין הרב ישראל מאיר גבאי. " בשבוע האחרון טיפלנו במצבה חשובה זו וניסינו לנקותה שוב ושוב, כדי לגלות את הכיתוב עליה וללמוד על הטמונים תחתיה, אולם אנו זקוקים לעזרת הציבור בגילוי הסיפור וזהות האחים הקדושים הללו".

הרב גבאי מוסיף כי עם תום תקופת השלגים באזור זה, תשוקם המצבה ותחודש בכלילת יופי, כראוי וכיאה למנוחת צדיקים וקדושים. ככל הנראה יש במקום קבר או קברי אחים של יהודים שנהרגו בימי הפרעות בגלוחוב והגלילות, גם פרט זה ייבדק בע"ה בתקופה הקרובה לאחר שמזג האוויר יתאזן ויאפשר את העבודה בשטח.

תגובות לזיהוי ופענוח ניתן לשלוח לדוברות אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות': news@zadikim.com
 
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע