Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מנטובה, איטליה: צויין בית הקברות

בית הקברות העתיק שבמנטובה בו קבורים גדולי עולם הרמ"ע מפאנו והרמ"ז סומן וצויין

בבית הקברות היהודי במנטובה שבאיטליה קבורים גדולי עולם בניהם רבינו מנחם עזריה הרמ"ע מפאנו זיע"א שיום פטירתו חל בתאריך ד' באב, רבינו משה זכות הרמ"ז זיע"א שיום פטירתו חל בתאריך ט"ו תשרי.

לפני כשלושים שנה ביקר יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי שליט"א בבית הקברות במנטובה, בית הקברות שימש כחצר אחורית לבסיס צבאי ששכן במקום וסיפח את בית הקברות לרשותו, בזמן ביקורו במקום עוד עמדו בבית הקברות מצבות עתיקות וניכר היה כי מדובר בבית קברות יהודי.

במהלך השנים שחלפו לא מש בית הקברות העתיק במנטובה מזכרונו של יו"ר האגודה, שלא הפסיק מלחשוב על דרך לשמר ולהציל את בית הקברות, בשנה האחרונה ביוזמתו ובעידודו של הרה"צ רבי חנינא קרפמן שליט"א ראש ישיבת 'שער השמים' החלה אגודת 'אהלי צדיקים'  במסע להצלת בית הקברות במנטובה.

בחודש האחרון הגיע למנטובה יו"ר האגודה, משהגיע לבית הקברות חשכו עיניו למראה חורשה ריקה ועזובה ללא זכר למצבות ולעובדה שבמקום שכן בית קברות יהודי גדול וחשוב, עם הגיעו החל ליצור קשר עם תושבי המקום בכדי להסביר להם את חשיבות השמירה על המקום ואת גדולתם של הצדיקים הטמונים במקום, יו"ר האגודה קבע במקום שלט המציין את היות המקום בית קברות יהודי.

יש לציין כי במנטובה שוכן בית קברות יהודי נוסף שנחשב לחדש יותר ואף הוא בן כמה מאות שנים, בית הקברות החדש מגודר ומתוחזק ע"י שרידי הקהילה היהודית במקום.

כמו כן ביקר יו"ר האגודה באתרים יהודים נוספים בעיר והגיע לבית הכנסת הגדול בעיר שם פתח לו יו"ר הקהילה מר עמנואל קולולאני הי"ו את בית כנסת המפואר שריד לקהילה יהודית בעלת הסטוריה עשירה, השמור ומתוחזק במצב מצויין ע"י הקהילה היהודית.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע