Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מלטה: נחשף מקום קברו של איש האלוקים רבי אברהם אבועלאפיה

שעת הכושר הגיעה, והרב גבאי שם את פעמיו למלטה, מגשש פה ושם, מתחיל לאתר את בית העלמין היהודי, ומתברר לו שקיימים כמה וכמה כאלה, העתיק שבהם עוד מימי בית שני. קיימים בהם מערות קבורה קדמוניים בהם טמונים יהודים אלפי שנים. הקהילה היהודית המלטית היא עתיקת יומין ומשתרעת על פני דורות.

מצודתה של "אהלי צדיקים" פרושה עד למלטה, מסתבר שאיי מלטה טומנים בחובם אף הם את קברי גדולי ומצוקי הארץ, ואורם של אותם ציונים הגיע אף הם.
מספר שנים חלפו מאז פגש יהודי אקראי את הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר 'אהלי צדיקים', וסיפר לו על מקום מנוחותו הנעלמת של הקדוש רבי אברהם אבועלאפיה זי"עא, הטמון אי שם באיי מלטה. הרב גבאי הכניס את מלטה לרשימתו, לשעת הכושר.
רבי אברהם אבועלאפיה, מגדולי וענקי דורו היה, והרב החיד"א מפליג מאד בגדלותו. בחייו סבל צרות רבות ורעות מאד, ולבסוף נאסר בבית האסורים שבמלטה ושם השיב את נשמתו לקונו, כשהוא נטמן בבית העלמין בעיר.

שעת הכושר הגיעה, והרב גבאי שם את פעמיו למלטה, מגשש פה ושם, מתחיל לאתר את בית העלמין היהודי, ומתברר לו שקיימים כמה וכמה כאלה, העתיק שבהם עוד מימי בית שני. קיימים בהם מערות קבורה קדמוניים בהם טמונים יהודים אלפי שנים. הקהילה היהודית המלטית היא עתיקת יומין ומשתרעת על פני דורות.

הרב גבאי מארגן פגישה דחופה עם ראש הקהילה היהודית המקומית שנדהם למראהו, ומבטיח את עזרתו בכל מה שאפשר. החיפושים נמשכו והמאמצים עשו פרי. הציון הקדוש אותר.

מתברר שהסיפור כאן לא פשוט, הממשלה הורתה לפנות את בית העלמין הישן, 'אתרא קדישא' הוזעק והעתיק את בית העלמין העתיק לחלקה מיוחדת שהוקצתה לכך בבית העלמין החדש. מאז שוב הוזנח המקום ומחוסר טיפוח עלו בו חרולים וקמשונים.

הרב גבאי לא השתהה, וכמיטב המסורת החל לטפל במקום, שיפוץ בית העלמין, הקים מצבה לכבודו של אותו צדיק וגדר מיוחדת לשמירה ולסימון תוואי בית העלמין.

יהודי מלטה אסירי תודה ל'אהלי צדיקים' על השבת כבוד הצדיק, מה שאף יגרום בוודאי לעלייתם של יהודים להשתטח ולבקש רחמים על הציון הקדוש.  

כאן המקום להודות לרב הקהילה הרב ראובן אוחיון שליט"א
על עזרתו הרבה במלאכת הקודש להצלת בית הקברות במלטה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע