Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחקר ופענוח מצבתו של בעל אהבת שלום מקוסוב

מזה שנים רבות מטפלת האגודה בבית העלמין שבעיירה קוסוב בין עשרות רבות של בתי קברות ברחבי העולם, כידוע שוכן בבית העלמין זה הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוסוב בעל אהבת שלום זיע"א אשר מצבתו נשברה בזמן מלחמת העולם השניה ומאז עמדה היא בעליבותה תחת קורת אהל רעוע.

לאחרונה פתחה האגודה במחקר מקיף על מנת להשלים את המציבה, לשחזר ולהוסיף את חלקה העליון שנשבר ונעלם.
נוסח המציבה כתובה בכמה ספרים וידועה, אך אף אחד לא ידע באיזה סדר נכתבה, היכן מתחילה או מסתיימת שורה, ובעיקר פספסו אנשים את המסר שהמילים הכתובות מעבירות.
לפני זמן מה כאשר התהלך הרב ישראל מאיר גבאי סמוך לאהל הרה"ק מקוסוב מצא לפתע חלק ממציבה שבורה, הרים הרב גבאי את חלקיק המציבה כדי להביט בה.

אמנם חרוטים בה רק שלשה מילים וחצי אך הנוסח היה מוכר, לאחר בדיקה קצרה עלה כי זהו חלק שבור מצדו הימני העליון של מצבת הרה"ק מקוסוב.
שבר המציבה גילתה לנו שבשני צידי המציבה היו מצויירם אריות, היכן מתחילים ומסתיימים שורות והנקודות מעל כל אות ואות מוכיחות כי המילים מסתירים תחתם כוונות נסתרות – להלן נוסח המציבה:

בשנת
מ′נ′ו′ח′ת′
ח′ס′י′ד′ וג′ד′ו′ל′
ב′י′ש′ר′א′ל′

בטו"ב
מרחשון
ר′בו ב′כיות נ′בונים ו′חסידים
מ′רה נ′פש ח′סידים מ′גידים
מ′אור ע′ינינו נ′זר ד′ורנו
י′דיד ל′בנו ב′עונינו נ′אסף
ר′וחו ב′עדן י′קר י′וסיף
ע′מוד ק′דוש ב′הקץ ק′בורינו
א′דונינו פ′אר י′שע ל′עמו
הרב הצדיק החסיד וענו
איש א-לקים קדוש מחזק
ידי יושני ארצנו הקדושה
מורנו ורבנו מנחם מענדיל
בן החסיד מו"ה יעקב קאפיל
צרורה נשמתו | במקור החיים
וזכרון צדקתו | כימי שמים

בשנת
מ′נ′ו′ח′ת′ ח′ס′י′ד′-
בגימטריה 586
ג′ד′ו′ל′ ב′י′ש′ר′א′ל′-
בגימטריה 586
ה-ת′ק′פ′ו′ שנת פטירתו של רבנו
בגימטריה 586


לאחר פענוח המציבה שלח הרב ישראל מאיר גבאי צילום של שבר המציבה לגרפיקאי ע"מ לאייר את האריות במדוייק על גבי המציבה המשוחזרת, המציבה עשוייה שיש נעשתה בארץ ונשלחה לאוקראינה שם הוצבה ברוב פאר והדר להשלים את מציבת הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוסוב זיע"א
בשנים האחרונות שיפצה האגודה את האהל מספר רב של פעמים אך עקב רוחות עזות וחזקות שישנם באיזור האהל הרעוע עומד לקרוס ולהיחרב וחייבים לדאוג לבנותו מחדש.

רבי מנחם מנדל:
רבי מנחם מנדל מקוסוב, נולד בשנת ה′תקכ"ח, בעיר קולומיאה, לאביו רבי יעקב קאפיל חסיד שהיה מתלמידיו הבולטים של הבעש"ט הק′, ולאמו מרת חיה.
רבנו היה אבי שושלת חסידות קוסוב (שממנה יצאה חסידות ויז′ניץ).
החוזה מלובלין אמר עליו כי הוא "מלך ישראל"
רבי שמחה בונים מפרשיסחא אמר: "רגלי בוערות ללכת אל היהודי הזה"
בי"ז חשון ה′תקפ"ו פטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה, מנוחתו כבוד בעיר קוסוב שבאוקראינה. לביוגרפיה המלאה –
לחץ כאן!

קוסוב, הסטוריה יהודית:
קוסוב היא עיירה במזרח גליציה שבאוקראינה, במחוז איוונו-פרנקיבסק וממערב לצ′רנוביץ. עד מלחמת העולם השנייה הייתה בתחומי פולין.
 
במאה ה-18 העיר נהפכה לאחד ממרכזי החסידות, תקופה בה התגורר הבעל שם טוב בעיר, ובשנת ה′תק"ן קבע בה את משכנו הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוסוב זיע"א.
 
בשמחת תורה שנת תש"ב הגיעו הנאצים לקוסוב, ודרשו מהאוקראינים, תושבי המקום, להסגיר לידם 700 יהודים כדי לרצוח אותם. האוקראינים האנטישמיים הגדילו לעשות והסגירו לידי הנאצים למעלה מ-2000 יהודים, אשר נרצחו על ידי הנאצים ביריות.
 
חלק מהניצולים שרדו את השואה, וחלקם נרצחו על ידי הנאצים והאוקראינים עושי דברם במקומות שונים.
תושבי המקום השתלטו על בתיהם ורכושם של יהודי קוסוב.
נכון להיום אין קהילה יהודית בקוסוב.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע