Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מז'בוז': האם נמצאה מצבתו של ר' דוד קאלאמייער?

יש אומרים, כי זוהי מצבת ציונו של הרה"ק רבי דוד מקאלאמיי, תלמיד הבעל שם טוב, אולם יש מפקפקים בכך וטוענים כי הוא אינו טמון במז'בוז' כלל, כי אם בקאלאמיי, עירו. – אולי אתם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים? עדכון: זו אינה מצבת הרה"ק מקולומיי.


במהלך שיקום מצבות בבית העלמין העתיק במז'בוז', נמצאה בסמיכות לאוהל הבעל שם טוב הקודש מצבה שעליה כתוב "וירד דוד הסלע וישב [הנה בנוות ברמה ? מילים לא ברורות] הרב המופלא מ דוד בהרב [?] מ נפתלי י חשון תצח [?]"


 


יש אומרים, כי זוהי מצבת ציונו של הרה"ק רבי דוד מקאלאמיי, תלמיד הבעל שם טוב, אולם יש מפקפקים בכך וטוענים כי הוא אינו טמון במז'בוז' כלל, כי אם בקאלאמיי, עירו.


 


בספר ימי הזכרון 'גדולים צדיקים' (הוצאת מצוה, אר"י תשנ"ח, עמוד נ"ו) מובא, כי יום הילולת הרה"ק מקאלאמיי (רבי דוד בן רבי שלמה) הינו ט"ז שבט תצ"ב,  בעוד יום פטירתו של הטמון במקום ("הרב המופלא מ דוד בהרב ? נפתלי") הינו י (?) חשון תצ"ח (או תצ"ה) כמצוין על המצבה. אולם, יש הטוענים כי הנתון המובא בספר בטעות יסודו.


 


אם יש לכם מידע המאשר או מפריך את ההשערה, או בכלל, מידע על הרה"ק רבי דוד מקאלאמיי ואם הצלחתם לפענח כראוי את כל הכיתוב שעל המצבה.


 


נשמח אם תשתפו אותנו באמצעות טופס צור קשר (בלחיצה כאן)


 


עדכון: תגובות רבות הגיעו למערכת בעקבות הידיעה הזו. ומהם עולה כי המצבה אינה מצבתו של הרה"ק רבי דוד מקולומיי.


 


מסתבר כי בספר 'זכרון ראשונים' (קולומיי תרע"ד) שחיבר דומ"צ קולומיי, רבי חיים צבי תאומים זצ"ל, מובא (עמ' 31) נוסח מצבתו של רבי דוד מקולומיי. הוא כותב גם כי הוא אכן טמון בקולומיי, וכי  יום פטירתו הוא ט"ז שבט.


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע