Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מז'בוז', אוקראינה: שבועות תשע'ג

מאות חסידים שהו בחג השבועות בעיירת ערשת החסידות מז'יבוז' לרגל יום פטירתו של מייסד תנועת החסידות הבעש"ט הקדוש זיע"א | אגודת אהלי צדיקים הפעילה במקום הכנסת אורחים מלאה

מאות אורחים שהו בחג השבועות, סמוך לציון אור שבעת הימים רבנו ישראל בעל שם טוב זיע"א ביום הילולא שלו, במלאות מאתיים חמישים ושלוש שנים להסתלקותו.
אגודת אהלי צדיקים בראשות הרב ישראל מאיר גבאי, אשר בנתה ומחזיקה את מתחם ההכנסת אורחים במז'יבוז, הייתה ערוכה מבעוד מעוד לקליטת ההמונים, עשרות חדרי לינה הוכשרו מבעוד מועד, כמו כן השנה לרגל הביקוש הגובר הוכשר אולם שינה נוסף, בנוסף לבניין החדש שנבנה על ידי האגודה.
 
עוד יצויין כי למעלה משני טון מזון כשר שהועברו מישראל לאוקראינה, חולקו במהלך החג.
במהלך חג השבועות התפללו ההמונים בבית מדרשו העתיק של הבעל שם טוב שעליו אמר שהוא מכוון כנגד בית "מקדש של מעלה" (שפתי צדיק ט), בית הכנסת חולל בשנות הזעם על ידי הנאצים ימ"ש ושוחזר במדויק בשנים האחרונות על ידי יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו.
 
בימי חג השבועות הפעילה האגודה מערכת הכנסת אורחים חינם לאורחים העולים, קפה ועוגות 24 שעות וסעודות חג כיד המלך.
 
אגודת אהלי צדיקים מביעה את הערכתה הרבה לתורמים הנכבדים שבסיועם ובעזרתם מתקיים מפעל הכנסת האורחים הכביר הזה, כמו כן לכל העוזרים והמסייעים ולכל המתנדבים המסורים זכות הבעש"ט הק' תגן עליהם ועל זרעם, אמן!
 
היה שותף!
לתרומות לחץ כאן

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע