Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מוקד ההצלה הגדול במעזיבוז ממשיך לעמוד בראש המערכה לגורלם של יהודי אוקראינה

מכל אזורי הלחימה נמלטים יום אחר יום פליטים רבים המגיעים להתאושש במעזיבוז עם אירוח מושלם חינם אין כסף | משלוחי מזון יוצאים בכל יום ממטבחי 'אהלי צדיקים' במעזיבוז לערים הסמוכות אל הגבול עבור המוני הפליטים הממתינים לארוחה חמה ומשביעה אחרי שעזבו מאחוריהם את כל אשר להם

כותב: יוסף מאיר האס

הבשורה הגדולה והיוזמה המבורכת של אגודת 'אהלי צדיקים' בראשות הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, להקים מוקד סיוע ענק ומרכזי במעזיבוז לכל הפליטים הנמלטים מאזורי הלחימה באוקראינה, ממשיכה להיות עוגן הצלה מדהים בהיקפו מיום ליום, כאשר מאז תחילת המלחמה לפני שבועיים התארחו בקריית הבעל-שם-טוב במעזיבוז, למעלה מאלף יהודים מרחבי אוקראינה המזרחית והמרכזית, שקיבלו ארוחות משביעות וחדרי לינה, חינם אין כסף.

מיקומה של העיר מעזיבוז בצד המערבי של אוקראינה, נחשב בינתיים למקום בטוח ומוגן בע"ה והוא רחוק לעת עתה מאזורי הקרבות. בנוסף לכך, מעזיבוז קרובה לאזורי הגבול והיא נמצאת על אם הדרך עבור היהודים הנמלטים מהצד המזרחי של אוקראינה, שם ניטשת המערכה הכבדה בין הצבאות הלוחמים. לצד זאת, שכרה 'אהלי צדיקים' חברת אבטחה מקומית, המפטרלת לאורך שעות היום והלילה בכל הסביבה, בשמירה הדוקה ובהשגחה קפדנית מפני אנרכיסטים מקומיים העלולים לנצל את תקופת המלחמה לפגיעה ברכוש ובנפש, חלילה וחס.

ב'אהלי צדיקים' מזמינים את הפליטים העוזבים את בתיהם ומניחים מאחוריהם את כל אשר להם בעקבות המלחמה הקשה, לעצור במעזיבוז הנחשבת למקום בטוח בע"ה ורחוקה כרגע מאזורי הלחימה הממוקדים בערים הרחוקות ממעזיבוז מרחק משמעותי ומוגן, להתרענן ולהחליף כוחות לקראת הנסיעה הארוכה אל הגבול. את פניהם של הפליטים יקבל הצוות המסור וידאג לכל מחסורם ברוח ובגשם, עד יעבור זעם.

בימים האחרונים, עם עזיבתם של פליטים רבים את מעזיבוז לכיוון הגבול בדרך הימלטותם למקום מבטחים, גברו הבקשות וההזמנות במשרדי 'אהלי צדיקים', לשליחת מנות חמות וארוחות משביעות לערים הסמוכות אל הגבול, שם נמצאות מאות משפחות יהודיות הממתינות ימים ארוכים לעבור את הגבול, ובינתיים חשופים הם לקור ולשלג בלי אוכל מזין המחמם את הלב בשעה קשה וטרופה זו.

במטבחי 'אהלי צדיקים' עובדים מסביב לשעון להכין מאות ארוחות עבור הפליטים הנמצאים בלבוב, צ'רנוביץ וכל הסביבה הקרובה אל הגבול, כאשר בכל יום יוצאים רכבים עמוסים במשלוחי מזון ליהודי אוקראינה העטופים ברעב, ומצפים בכיליון עיניים למנת-אוכל חמה ומשביעה, אחרי שהותירו מאחוריהם את כל אשר להם.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע