Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מאות מחסידי ברסלב בציון רבי נתן מברסלב

מאות מחסידי ברסלב, בראשם הרב אלעזר קעניג והרב אליעזר שלמה שיק, עולים הלילה לציונו של רבי נתן מברסלב, בעיירה ברסלב, המוחזק על ידי האגודה, לרגל יום ההילולא שחל הערב, עשרה בטבת

מאות מחסידי ברסלב עולים הלילה ומחר לציונו של מורינו רבי נתן מברסלב זיע"א, הטמון בבית הקברות שבעיירה ברסלב. בין העולים, הרה"ח ר' אלעזר קעניג מצפת ועשרות מתלמידיו, והרה"ח ר' אליעזר שלמה שיק ועשרות מתלמידיו.
 
לפני מספר שנים אגודת אהלי צדיקים הקימה אוהל על הציון, ניקתה וגידרה את בית החיים, הקימה היכל כהנים סמוך לציון ומבנה הכנסת אורחים הפעיל משך כל ימות השנה.


האגודה ערכה סעודת הילולה במקום, ותגיש במשך הלילה שתיה חמה וכיבוד קל לעולים לציון.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע