Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מאות ישהו במז'בוז' בחג השבועות | תמונות

מאות יצאו למז'בוז' במשך השבוע, לעשות שם את החג ביומא דהילולא קדישא של מרן הבעש"ט זיע"א | אגודת אהלי צדיקים, המחזיקה את המקום, תפעיל במקום הכנסת אורחים מלאה | נשלמות ההכנות לקליטת העולים לציון | גלריה תמונותמאות חסידים ואנשי מעשה יצאו בשבוע הבא, כמדי שנה, לעיירה מז'בוז', שם טמון מרנא ורבנא, קדוש ישראל הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, לעשות את יום הילולא קדישא, חג השבועות, על ציונו הקדוש.


 


מאגודת אהלי צדיקים, שבנתה ומחזיקה את האוהל שעל הציון הקדוש, ואת קרית הכנסת אורחים "קרית הבעל שם טוב", נמסר כי ההכנות לקליטת מאות העולים הולכות ונשלמות, וכי כמדי שנה, תעניק גם השנה הכנסת האורחים של האגודה ארוחות בימי החול ואת סעודות החג והשבת חינם. הכנסת האורחים של האגודה עומדת תחת השגחה קפדנית של "ועד הכשרות למקומות הקדושים" שבראשות הרה"ג רבי מאיר סירוטה שליט"א.


 


נשגר בזה ברכות תודה וברכה להר"ר דוד דרלי הי"ו, אשר כמדי שנה תורם חלק נכבד מהוצאות ההכנסת אורחים.


 


במז'בוז' קיים גם בית מדרשו העתיק של הבעל שם טוב הקדוש, שנחרב בשלהי השואה האיומה ושוחזר מחדש במדויק על ידי האגודה, עליו אמר הבעש"ט כי הוא מכוון כנגד בית מקדש של מעלה, ובו מתקיימות התפילות בימי החג.


 


השנה, לראשונה, יקיים כ"ק מרן הגה"צ גאב"ד מאקאווא

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע