Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מאהלוב: שיפוץ אוהל, שילוט ביה"ק וקבר אחים

בעיר מאהלוב, הנקראת היום מוגילב-פודולסק, הסתיים שיפוץ אהל צדיקים, הוקמה מצבה בקבר אחים והוצב שילוט בבית הקברות המציין את גדולי ישראל הטמונים בו.

בעיר מאהלוב, הנקראת היום מוגילב-פודולסק, הסתיים שיפוץ אהל צדיקים, בו טמונים רבי ברוך מאיר טווערסקי מאזאריניץ', רבי מנחם פנחס רובין מסערט, נין ה"שר שלום" מבעלזא; רבי בנימין דוב שרייבר;  ועוד.


 


גם שלט הוצב בבית הקברות, המודיע על כך כי מדובר בביתה קברות של קהילת קודש מאהלוב, ובו טמונים, בין היתר, רבי דוד צבי אוירבאך המכונה "רבי דוד צבי הגדול" שהיו מגדולי הרבנים בדור דעה, בזמנו של רבי ברוך ממז'בוז', והיה חמיו של מוהרנ"ת מברסלב, רבי יהודה לייב מטיקטין בעל "באר היטב" הראשון, רבי חיים קראסנא ועוד.


 


במאהלוב ישנו גם קבר אחים מזמן השואה, שם הועמדה מצבה לזכרו של רבי יעקב ליטמאן וולצר, שהיה שו"ב בבנילב (אביו של ר' ברוך וולצר מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ שנפטר לאחרונה), שנרצח ונקבר גם הוא יחד עם שאר הקדושים בקבר האחים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע