Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקראת ההילולא: הוקמה מחדש מצבה מפוארת על ציון בעל "סמיכת חכמים"

באיסטנבול שבטורקיה בנתה האגודה מחדש מצבה מפוארת על קברו של רבי נפתלי כץ, לאחר שהמצבה הישנה, אותה הקימה האגודה לפני כ-15 שנה, נזקקה לשיפוץ.

נסיעתו של יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי, לתימן, להקמת מצבה על ציונו של רבי שלום שבזי, נוצלה גם על מנת לבדוק את מצב בית החיים אורטקוי באיסטנבול שבטורקיה, ולהקים מצבה מפוארת על ציונו של רבי נפתלי כץ, בעל "סמיכת חכמים".


 


בשנת תשנ"ד הקימה "אהלי צדיקים" מצבה על ציונו של רבי נפתלי כץ, בעל סמיכת חכמים, הטמון בבית הקברות אורטקוי שבאיסטנבול, סמוך לגשר היבשות העובר מעל ימת השיש ומחבר בין יבשת אירופה ויבשת אסיה.


אולם, במצבה שנקבעה על ציונו נפלה טעות בתאריך פטירתו. הטעות תוקנה זמנית: על התאריך נקבע לוח שיש קטן ובו התאריך הנכון. אלא שלוח זה נפל מדי פעם בפעם, וגם שיני הזמן

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע