Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

למעלה מ-50,000 סנדויצ'ים חולקו באומן

במבצע מיוחד, חילקה השנה אגודת אהלי צדיקים לרבבות משתתפי הקיבוץ הברסלבי באומן למעלה מ-50,000 סנדויצ'ים בימים שלפני ואחרי ראש השנה, זאת, מלבד חדר הקפה והתה שהגיש שתיה חמה וקרה משך כל שעות היממה

במבצע מיוחד, חילקה השנה אגודת אהלי צדיקים לרבבות משתתפי הקיבוץ הברסלבי באומן למעלה מ-50,000 סנדויצ'ים בימים שלפני ואחרי ראש השנה, זאת, מלבד חדר הקפה והתה שהגיש שתיה חמה וקרה והיה פעיל

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע