Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לינסק, פולין: הושלמה בניית הגדר סביב בית הקברות

שופץ קברו של הרה"ק רבי מנחם מנדל אביו של רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א

לפני כ-6 שנים חשפה ושיפצה האגודה את קברו של הרה"ק רבי מנחם מנדל אביו של רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א.

לאחר כשנה נכנסו פורעים אנטישמיים לבית הקברות וחיללו אותו ושברו את המצבה שהוקמה על הציון הק′, האגודה שיפצה שוב את הציון מחדש והקימה במקום את המצבות על מקום עומדם.

בשנה האחרונה פנה הרה"ח ר′ שמעלקא הורביץ שליט"א ליו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו וביקש ממנו שישלים את בניית הגדר סביב בית הקברות שבנייתו לא הושלמה.

במהלך העבודות להשלמת בניית הגדר חוזק הציון בחגורת בטון נוספת וגגון נבנה מעליו למניעת הצטברות ליכלוך במקום.  

האגודה לקחה על עצמה את השיפוץ המחודש ואכן לאחר עבודה יסודית הוצבה המצבה במקום עומדה.

כמו כן סימנה האגודה את ציוני המשפחה וזאת לאחר שהמצבות המקוריות הפכו לבלתי ניתנות לקריאה מפגעי הזמן, כאמור על המצבות נכתבו מחדש פרטי הטמונים במקום, ת.נ.צ.ב.ה 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע