Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

לוצק: לאחר מאמצים מרובים, בתי העלמין חזרו לקדושתם

לוצק: לאחר מאמצים מרובים, בתי העלמין חזרו לקדושתם

הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה
עד כדי כך שמרו יהודי המקום על קדושת המקום, עד כדי שכאשר החליטו השלטונות להעביר צינור בבית העלמין, ופגעו בכך בקדושתו, הכריזה הקהילה היהודית על יום תענית ויום תפילה, ותפילה מיוחדת התחברה לאור זאת.
הרב ישראל מאיר גבאי בסיור בשטח בית הכנסת במהלך הבנייה

"א לעכטיגער בית עולם" היה הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע מתבטא על בית העלמין הידוע והמפורסם בעירו, לוצק. שם נטמנו גדולים, קדושים וטהורים. ועל כולם, ציונו הקדוש והקדמון של הקדוש רבי וואלף זי"ע, רבי וואלף זי"ע מסר נפשו על קדושת השם במעשה נורא שהרעיד את כל הסביבה, ומני אז, מאות שנים אשר ציונו הקדוש נודע כמסוגל להיפקד בדבר ישועה ורחמים. יהודי לוצק קדשו את המקום והעריצוהו בסילודין מאז ומעולם.

עד כדי כך שמרו יהודי המקום על קדושת המקום, עד כדי שכאשר החליטו השלטונות להעביר צינור בבית העלמין, ופגעו בכך בקדושתו, הכריזה הקהילה היהודית על יום תענית ויום תפילה, ותפילה מיוחדת התחברה לאור זאת.

ההיסטוריה הלוצקאית תועדה ונשמרה בספר מיוחד, אשר ה' אינה לידי הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר "אהלי צדיקים". אשר לקח לתשומת ליבו את קדושת בתי העלמין בעיר לוצק.

המשימה הראשונה: הנחת מצבה בשני בתי העלמין ושמירה על כבודם וקדושתם. אין זו מלאכה פשוטה, הרב ישראל מאיר גבאי יצר את קשריו עם ראש הקהילה המקומית מר חיים שברטוטסקי הי"ו אשר עזר רבות בפעילות, הרב ישראל מאיר גבאי הוסיף להיכנס ולבוא בשערי העיריה ולהתקוטט עם שכני האתר. לאחר שנים של מאבקים כאלה, התאפשר בחסדי שמים להניח את המצבות ולשמור את בית העלמין בקדושתם.

"הכל היה שווה"  מסכם הרב ישראל מאיר גבאי בהתרגשות –  "כדי לראות את יהודי ואף גויי המקום, מעריצים את המקום הקדוש ביראת הכבוד וברוממות מיוחדת."
"אהלי צדיקים" קורא לציבור להגיע אל מקום הציון הקדוש של הקדוש רבי וואלף זי"עא, מקדש שם שמים, ולשאוב משם ישועות ורפואות ונסים נגלים ממש.

 

כאן המקום להודות ליו"ר הקהילה מר חיים שברטוטסקי הי"ו
על עזרתו הרבה במלאכת הקודש להצלת בית הקברות בלוצק.

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: