Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לדיז'ין: קבר אחים וניקוי וגידור בית החיים

האגודה ניקתה את בית החיים מהעצים והעשב שגדלו בו פרא וגידרה את בית החיים.

האגודה ניקתה את בית החיים מהעצים והעשב שגדלו בו פרא, גידרה את בית החיים, צבעה ושיפצה מצבות שנותרו והקימה מצבה על קבר אחים של נרצחי השואה. הגדר שסביב בית הקברות לא הושלמה מחוסר תקציב..

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע