Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לא תשכח: אנדרטה על קבר האחים בבוטשאטש

המציבה כבר שנים נמצאת שם. המקום, גם הוא היה ידוע, ועכשיו, לאחר שנים של הידברות עם ראשי העיר בבוטשאטש הגיעה האגודה להסכמה על הקמת אנדרטה סימלית על קבר האחים בעיר בוטשאטש שם נרצחו אלפי יהודים ע"י הצורר הנאצי ימ"ש.

המציבה כבר שנים נמצאת שם, המקום, גם הוא היה ידוע, ועכשיו, לאחר שנים של הידברות עם ראשי העיר בבוטשאטש הגיעה האגודה להסכמה על הקמת אנדרטה סימלית על קבר האחים בעיר בוטשאטש שם נרצחו אלפי יהודים ע"י הצורר הנאצי ימ"ש.

הגרמנים כבשו את העיר ב-5 ביולי 1941, הכנופיות האוקראיניות הלאומיות יצאו למסע של רצח ושוד שקורבנותיו יהודים ברובם. במהלך יולי אוגוסט נוספו לאוכלוסיית העיר אלפי פליטים יהודיים הונגריים מהקרפאטרוס ומניין היהודים בעיר צמח לכדי 15,000 נפש.

אלפים מבני הקהילה היהודית ומהפליטים נרצחו בין השנים 1941 ו-1943 בירי בחוצות העיר לבורות על גבעת הפ

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע