Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כל דכפין ייתי וייכול: מאות יהודים יערכו את ליל הסדר במעז'יבוז'

עריכת הסדר תתקיים בע"ה ברוב עם בהשתתפות איש החסד הרב הלל כהן מקייב שהגיע במיוחד למעז'יבוז' לימי חג הפסח | משלוחי מזון וסעודות החג יצאו ממטבחי 'אהלי צדיקים' במעז'יבוז' לריכוזי היהודים הפליטים בבוריספול, סקווירא ולבוב | יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי: "אנו עושים את כל המאמצים להקל מסבלם של יהודי אוקראינה ולשמח אותם בכל האפשר"

כותב: יוסף מאיר האס

לאחר היערכות מקיפה שנמשכה שבועות ארוכים מסביב לשעון לקראת חג הפסח בוועד ההצלה של 'אהלי צדיקים' במעז'יבוז', נשלמה הישורת האחרונה בס"ד על ידי צוות העסקנים הנמרצים, כאשר בע"ה ישהו בשני ימי חג הפסח הראשונים מאות יהודים שנמלטו מבתיהם מאימת ההפצצות והגיעו למעז'יבוז' להשתתף בעריכת ליל הסדר שתתקיים ברוב עם הדרת מלך על ידי איש המעש הרב הלל כהן מקייב.

הכשרת המטבח במעזיבוז - ערב פסח תשפ''ב
הכשרת המטבח במעזיבוז – ערב פסח תשפ"ב

בימים האחרונים החלו להגיע למעז'יבוז' עשרות היהודים שהצליחו להימלט מאזורי הלחימה במזרח אוקראינה והסביבה, לאחר שהשמועה המשמחת על פתיחת שערי בתי האירוח של 'אהלי צדיקים' הגיעה לאוזנם, והם הגיעו מקרוב ומרחוק לשמוח בשמחת החג בשבת אחים גם יחד, כשהם מתקבלים על ידי צוות 'אהלי צדיקים' במאור פנים וכל אחד מקבל את חדר הלינה בסבר פנים יפות, וכן את סעודות החג בהרחבה ובשפע חינם אין כסף.

מנכ"ל 'אהלי צדיקים' הרב דוד גבאי מציין בסיפוק רב את עזרתם וסיועם של ארגונים רבים מארץ ישראל ומארה"ב שעמדו לימין פעולות 'אהלי צדיקים' בשבועות האחרונים על מנת שיוכלו לעמוד ביעדים ולשלוח את סעודות החג ביד נדיבה לכל הקהילות שביקשו לקבל אוכל כשר למהדרין מן המהדרין, ובכך זוכים מאות יהודי אוקראינה הנתונים בצרה ובשביה להכניס את חג הפסח בשמחה ובנחמה, ביודעם כי יש מי שחושב עליהם גם בשעתם הקשה וכלל ישראל מתגלה באחדותו בזמנים לא קלים אלו.

הכשרת המטבח במעזיבוז - ערב פסח תשפ''ב
הכשרת המטבח במעזיבוז – ערב פסח תשפ"ב

מלבד סעודות החג שיתקיימו כאמור בע"ה בקריית הבעל שם טוב במעז'יבוז', יצאו משלוחי מזון עם סעודות החג בהרחבה גדולה לשלש קהילות גדולות ברחבי אוקראינה: בוריספול הסמוכה לקייב, סקווירא ולבוב, שם נמצאים עשרות רבות של יהודים פליטים ומקומיים שבעקבות המלחמה אין בידם להשיג לעצמם את צרכי החג, ו'אהלי צדיקים' נענו לבקשתם לשלוח להם את כל צרכי החג ארוזים ומסודרים לכל מאן דבעי.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע