Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כך נשמר בית העלמין באומן

הושלם פרויקט שימור בית העלמין החדש באומן שבאוקראינה עם הקמת הגדר המאסיבית סביבו. באגודת 'אהלי צדיקים' מבקשים מציבור הנוסעים לאומן "להראות נוכחות"

הושלם פרויקט שימור בית העלמין החדש באומן שבאוקראינה עם הקמת הגדר המאסיבית סביבו.

"אומן היא מקום טוב להיקבר בו" – כך אמר רבי נחמן מברסלב לפני הסתלקותו בהצביעו על המקום בו חפץ הוא להיטמן אחרי מלאות ימיו ושנותיו.

מאז הפכה אומן להיות מוקד עלייה לרגל של אלפים ורבבות מכל קצווי תבל. אולם לא תמיד זה היה כך.

בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, ניצלו המקומיים את היעלמותם של יהודי העיר בעקבות השואה, השתלטו על רכושם, הרסו את בתי הכנסיות הרבים שעוד עמדו על תילם באותה תקופה ובזזו את בתי הקברות.

עד היום ניתן לראות על ריצפת בתיהם של המקומיים את המצבות בעלי השמות היהודים שהשתמשו בהם הבוזזים כריצוף לביתם.

בעוד בית העלמין העתיק 'נגאל' במרוצת השנים, 'בית הקברות החדש' עדיין זוכה 'לפזילות' על ידי המקומיים הטוענים שהיהודים המגיעים לאומן כמעט ואינם פוקדים את המקום.

"בשל כך מבקשים הם לספח לעצמם את שטחו הגדול של בית הקברות ולהכריז על המקום כשטח בית קברות נכרי", מספרים באגודת ישראל אהלי צדיקים'.

בית הקברות 'החדש' נוסד לפני למעלה מ-200 שנה ונקרא כך כדי להבדיל אותו מבית העלמין העתיק של העיר ובו טמונים רבנים חשובים גדולי עולם.

חוץ ממאות הקברים המפוזרים בשטח בית העלמין, ישנו במקום אף קבר אחים ענק בו טמונים שלשת אלפים יהודים אשר נרצחו במהפכה הבולשביקית.

בכניסה לבית הקברות עמד בעבר 'חדר טהרה', אך במרוצת השנים הוא נקנה יחד עם חלק משטח בית הקברות על ידי מקומי מהעירייה המקומית באומן.

המקומי המתגורר במקום סגר את הכניסה הרגילה של בית הקברות ואינו מאפשר לציבור להיכנס לשטח בית הקברות דרך השטח שבבעלותו.

אגודת 'אהלי צדיקים' המטפלת והמטפחת את בית הקברות הזה כבר שנים רבות, מנסה לעשות ככל שביכולתה לקנות את חדר הטהרה ואת השטח הקדוש מידי המקומי המחזיק במקום עם מסמכי בעלות רשמיים, אך בינתיים ללא הצלחה.

לאחר שהתברר כי המקומיים מנסים ומבקשים להשתלט על בית העלמין ולנכס לעצמם חלקים נרחבים ממנו, הקים יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי לפעול גדר ארוכה וחזקה המקיפה את כל השטח.

באגודת 'אהלי צדיקים' מבקשים מציבור הנוסעים לאומן "להראות נוכחות" במקום ולפקוד את קברי הצדיקים הטמונים במקום. "הנוכחות במקום תסייע להמשך קיומו של בית החיים בו טמונים יהודים רבים".

מקור הכתבה: אתר ערוץ 7 > https://www.inn.co.il/news/502193

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע