Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ירוסלב: נחנך אוהל הרה"ק מירוסלב

בכ"א אדר, יום הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק, נחנך האוהל שהקימה האגודה לפני כשנתיים, בסיוע כ"ק אדמו"ר מירוסלב ליז'ענסק שליט"א, במעמד רבים ובהשתתפות האדמו"ר ויו"ר האגודה.

בירוסלב שבפולין, הסמוכה לליז′ענסק, נחנך בכ"א אדר העל"ט, יום הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליז′ענסק זיע"א האוהל שהקימה האגודה על ציוניהם הקדושים של הרה"ק רבי שמעון מירוסלב, תלמיד החוזה מלובלין והרבי ר′ אלימלך; והרה"ק רבי מאיר מהוסאקוב, אביו של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, במעמד רבים ובהשתתפות כ"ק אדמו"ר מירוסלב-ליז′ענסק שליט"א ויו"ר אגודת אהלי צדיקים, הרב ישראל מאיר גבאי.

 

במאמץ רב ולאחר מחקר מאומץ, גילתה האגודה לפני כשלש שנים את מקום קבריהם המדויק של הרה"ק מירוסלב והרה"ק מהוסאקוב בעיירה ירוסלב, ובסיועו של האדמו"ר מירוסלב ליז′נסק אף הקימה אוהל על קבריהם.

 

אולם, בשל עיכובים שונים, התעכבה חנוכת האוהל, וכאמור, בכ"א אדר השנה, נחנך סוף סוף האוהל במעמד רבים מהעולים לליז′ענסק, שעלו לפקוד גם את הציונים הקדושים בירוסלב.


* * *

הרה"ק רבי שמעון (מארילוס) נולד לאביו רבי ישראל לייב בשנת תקי"ט. הוא היה בן דוד של מרן החוזה מלובלין, ולכן כבר בצעירותו נעשה לחסיד על אף התנגדותו הקשה של אביו. בתחילה הסתופף בצילו של הרבי ר′ אלימלך מליז′ענסק, אבל ראה בחוזה מלובלין את רבו המובהק.

 

על פי צו רבו החוזה, ביקר בהיכלם של יותר ממאתיים וחמישים אדמו"רים בני דורו, ביניהם; רבי מנחם מנדל מרימנוב, רבי צבי הירש מרימנוב, רבי נפתלי מרופשיץ, רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבי ישראל מרוז′ין, רבי חיים מקוסוב, רבי מאיר מפרמישלאן, ועוד, אותם ביקר בקביעות.

 

קודם שנתמנה כרבי עסק במסחר, והיה אהוב על כל גדולי הדור. הגאון בעל ישועות יעקב מליסא כותב עליו: "אהובי ידידי מנוער, ואהבת עולם אהבתיו". גם בזקנותו, כאשר כבר ישב על כס האדמו"רות נסע כחסיד מן המנין אל רבו השר שלום מבעלז זצ"ל אשר ראה בו את החשוב שבתלמידיו.

 

ביום ראשון של חג הסוכות, ט"ו בתשרי תר"י עלתה נשמתו בלהב השמימה. הוא נטמן בירוסלב על גבעה, ועל קברו הוקם אוהל רחב. גם בימי השואה נשמר האוהל ורק לאחר מכן נחרש כל השדה. ואולם, באורח פלא נתגלו שרידים מן האוהל הק′, ולאחרונה הוקם על ציונו הקדוש אוהל גדול ונאה.

 

גם הרה"ק רבי מאיר מהוסאקוב זצ"ל, אביו של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע נטמן בירוסלב, בסמוך להרה"ק רבי שמעון זצ"ל.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע