Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יזכור: קוסוב, אוקראינה

בשמחת תורה שנת תש"ב (1941) הגיעו הנאצים לקוסוב, ודרשו מהאוקראינים, תושבי המקום, לספק להם 700 יהודים כדי לרצוח אותם. תושבי המקום הגדילו ועשו וסיפקו לנאצים למעלה מ-2000 יהודים, אשר נרצחו על ידי הנאצים ביריות.

ארבעה קברי אחים איתרה וסימנה האגודה בעיירה קוסוב שבאוקראינה

במאה ה-18 העיר נהפכה לאחד ממרכזי החסידות, כשתקופה התגורר בה הבעל שם טוב, וב-1772 קבע בה את משכנו ר′ מנחם מנדל מקוסוב, שנכדו הקים את חסידות ויז′ניץ. השושלת שהקים ר′ מנחם מנדל שרדה עד השואה כחלק מקהילה יהודית, ובתוכה תלמידי חכמים, סוחרים ובעלי מקצועות שונים.
בין שתי מלחמות העולם ישבו בקוסוב כ-1,300 תושבים, כמעט כולם יהודים.
בשמחת תורה שנת תש"ב (1941) הגיעו הנאצים לקוסוב, ודרשו מהאוקראינים, תושבי המקום, לספק להם 700 יהודים כדי לרצוח אותם. תושבי המקום הגדילו ועשו וסיפקו לנאצים למעלה מ-2000 יהודים, אשר נרצחו על ידי הנאצים ביריות.
בראשית 1941 הובאו לגטו יהודים שגורשו מקליש (Kalisz) (ע"ע). חלק מבעלי המלאכה בעיר נשלחו לטרבלינקה (Treblinka) באמצע 1942 כדי לסייע שם בבניין מחנה ההשמדה.
גטו קוסוב חוסל ב-25-22 בספטמבר 1942, אז גירשו שוטרים גרמנים ופולנים את תושביו למחנה המוות טרבלינקה. רבים התנגדו לגירוש ונורו מיד. מעטים הצליחו להימלט ליערות, ופולנים הסגירו את רובם לגרמנים.

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע