Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יו"ר אגודת אהלי צדיקים במדינות אסיה המרכזית

לאחרונה סייר יו"ר אגודת אהלי צדיקים, הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי שליט"א במדינות אסיה המרכזית, על מנת לעמוד על מצב בתי הקברות שבהן | בד"כ מצבם טוב יותר ממצב בתי הקברות באירופה | שופצו ציוני צדיקים בטשקנט ואלמא-אטא

במסגרת סיוריו בבתי קברות ברחבי העולם, על מנת לעמוד על מצבם ולתקן את הטעון תיקון, יצא לאחרונה הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי, יו"ר אגודת אהלי צדיקים העוסקת בהצלת בתי קברות ברחבי העולם, לאסיה המרכזית.


ביקור זה הינו ביקור המשך לביקורו הקודם באזור, לפני כשנתיים, אז החל את סיורו באוזבקיסטן, שם החל בשיפוץ ציונו של אחד מצדיקי פולין שהגיע לשם יחד עם הפליטים במלחמת העולם השניה, ומצבתו נהרסה לחלוטין.


בביקורו האחרון, ביקר הרב גבאי באוזבקיסטן, שם השלים את הקמת המצבה על הציונים המשופצים; בקזחסטן, שם איתר את קברו של רבי מרדכי מצ'צ'לניק ב"ר שלמה נכד הרה"ק רבי משה צבי מסוורן והרה"ק רבי יוחנן מרחמסטריווקא, שטמון צמוד לאוהלו של רבי לוי יצחק, אביו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א. קברו של רבי שלמה שופץ, המצבה הישנה (שפניה לעבר קיר האוהל הסמוך והיא אינה ניתנת לקריאה כמעט) נצבעה ומצבה חדשה הועמדה עליו.


במסגרת סיורו ביקר הרב גבאי גם בבישקק (לשעבר: פרונזה), בירת קירגיזסטן, שבית הקברות שלה מטופל ונשמר על ידי הקהילה היהודית המקומית, בראשותו של שליח כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש הרב אריה רייכמן והוא נמצא במצב טוב.


ככלל, אומר הרב גבאי, מצב בתי הקברות באסיה המרכזית בדרך כלל טוב בהרבה ממצבם של בתי קברות במזרח אירופה, העזובים ומוזנחים בחלקם הגדול רח"ל, ורבים מהם עומדים בסכנת חילול תמידית.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע