Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ידיעה היסטורית ומקיפה במוסף התורני של 'המבשר' על תולדותיו וסידורו של רבי שבתי מראשקוב

יריעה היסטורית ומקיפה במוסף התורני של 'המבשר' על תולדותיו וסידורו של רבי שבתי מראשקוב – בעקבות גילוי המצבה הקדושה בראשקוב ע"י אגודת 'אהלי צדיקים' בשבוע האחרון

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע