Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טלז, ליטא: שופץ ושוקם קברו של ראש ישיבת טלז

שופץ ושוקם קברו של ראש ישיבת טלז הגאון רבי יוסף יהודה בלאך זצ"ל בעל השיעורי דעת שנפטר ב- ז' חשוון ה'ת"ש.

שופץ ושוקם קברו של ראש ישיבת טלז מרן הגאון רבי יוסף יהודה בלאך זצ"ל בעל השיעורי דעת שיום פטירתו חל בתאריך ז′ חשוון.

לקראת ציון יום היארצייט ה-72 נרתמה המשפחה לשקם את קברו של ראש משפחתם ראש ישיבת טלז הגאון רבי יוסף יהודה בלאך זצ"ל, פנתה המשפחה לרב ישראל גליס שאחראי על פעילות אגודת ′אהלי צדיקים – גדר אבות′ באיזור ליטא.

עם קבלת הפניה יצא למקום הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו יו"ר האגודה והחל באופן מיידי במלאכת שיפוץ ושיקום המצבות והסדרת דרכי הגישה לקבר.

בשיחה עם יו"ר האגודה, הוא פרס בפנינו את המצב טרם בואו לשטח ואת העזובה הרבה וההזנחה רבת השנים שהותירה את חותמה על המצבות שהיו במצב שקשה היה מאוד לקרוא את הכתב שעל גביהן. 

ימים מספר לפני יום היארצייט הושלמה מלאכת שיפוץ ושיקום הקבר, המצבות חוזקו ויוצבו על עומדם, הכתב שעל גבי המצבות שוכתב ושוחזר ונצבע מחדש.

בקרוב ישוקמו קברים נוספים באזור לטביה, אסטוניה ובלארוס אגודת ′אהלי צדיקים – גדר אבות′ תעדכן אתכם על פעילות זו בהמשך.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע