Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טורון, גריידיץ, פולין: הקמת מציבות

הוקמו מציבות על קברי גדולי עולם בעיירות טורון – גריידיץ שבפולין

לאחר שנים רבות שמקום קבריהם של הרה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע