Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טולנא‚ אוקראינה: קבר רבי דוד מטולנא

בהוראת האדמו"ר מטולנא שליט"א הציבה האגודה בראשות הרב ישראל מאיר גבאי מציבת אבן ענקית ועתיקה על ציון הרה"ק רבי דוד מטולנא זיע"א‚ שנבנה מחדש לפני שנים מספר.

לפני כמה חודשים הגיע האדמו"ר מטולנא שליט"א לשפוך צקון לחשו על קבר זקנו, הרה"ק רבי דוד, מייסד ששלת טולנא. בעת ביקורו הסתובב האדמו"ר שליט"א בבית הקברות ולפתע צדו עיניו מציבת אבן מרשימה במיוחד אשר הייתה זרוקה בצידי בית הקברות, המציבה נראית בצורתה כפי זו שהייתה על ציונו המקורי של הרה"ר רבי דוד, לפני חורבנו.

בהוראת האדמו"ר מטולנא שליט"א ועל פי בקשתו, הציבה האגודה את אותה מציבה על ציונו של הרה"ק רבי דוד מטולנא זיע"א, לאחר שעברה נקיון יסודי ושיוף מקצועי על מנת לנקות את כל הירוקת והלכלוך שדבקו בה במשך השנים.

האגודה שמחזיקה נר תמיד קבוע במקום, הציבה לכבוד השיפוץ מתקן חדש ומרהיב כיאה למקום קדוש זה.

גם את האוהל על ציון הרה"ק מטולנא, כאמור, הקימה האגודה, לפני שנים מספר, והוא נחנך במסע של מאות מחסידי טולנא, בהשתתפות האדמו"ר, בקיץ תשס"ז

רבי דוד טווערסקי המכונה ′המגיד מטולנא′, נולד בשנת ה′תקס"ח כבנו השישי של רבי מרדכי מטשרנוביל ב"ר מנחם נחום טווערסקי מטשרנוביל בעל המאור עיניים, ולאמו מרת פייגא בת רבי דוד לאה′קס מחשובי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש.
בשנת ה′תרמ"ב י′ לחודש אייר נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה. מנוחתו כבוד בעיר טולנא שבאוקראינה.
לביוגרפיה המלאה –
לחץ כאן!

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע